Slimme data-toepassing bij de Rijnlandroute zorgt voor efficiëntie

E-participatie, BIM, sensoring en open data: de hoeveelheid data om grote infrastructurele projecten te ondersteunen wordt steeds groter. Maar niet alle data is direct bruikbaar. En hoe selecteer je alleen die informatie die je echt nodig hebt? En maak je deze toegankelijk voor alle partijen?

Sweco heeft de kennis, ervaring en slimme software om dit efficiënt te doen. Een mooi praktijkvoorbeeld is de RijnlandRoute.

SWECO maakte referentieontwerp

De provinciale weg N206 (oost-westverbinding tussen de A4 en Katwijk) wordt zwaar belast. Daarom is gekozen voor een betere verbinding, de zogenaamde RijnlandRoute. Sweco kreeg van de provincie Zuid-Holland de opdracht voor het opstellen van het referentieontwerp.

Unieke aanpak

Sweco ondersteunde de werkprocessen voor het maken van het referentieontwerp door beschikbare data slim te gebruiken. Met 20 jaar ervaring en 150 geo-ICT professionals is er veel kennis voorhanden. Op basis hiervan is een unieke aanpak tot stand gekomen: gestandaardiseerde diensten die afhankelijk van de klantvraag/het infrastructurele project ingezet worden.

2 voorbeelden voor de RijnlandRoute

  • Inventarisatie: kabels en leidingen moeten geïnventariseerd worden, deze informatie is beschikbaar buiten het project en wordt via bovenstaande proces in GeoWeb (webGIS-oplossing van Sweco en Esri) toegankelijk gemaakt;
  • Webservices: data van de opdrachtgever, zoals luchtfoto’s van de huidige A4 worden via webservices toegankelijk gemaakt voor de gehele projectorganisatie;

Data slim toepassen zorgt voor minder faalkosten

Ieder project start met een intake behoefte: wat is de klantvraag en welke data is nodig om het werk goed en efficiënt te doen? Niet alleen tijdens het project, maar ook op de langere termijn (hergebruik data). Dit zorgt voor minder faalkosten. Sweco zorgt na de intake voor:

  • het adviseren over en selecteren van de juiste databronnen;
  • het verrijken en converteren van de data (indien nodig);
  • het eenvoudig toegankelijk maken van de data via GeoWeb, Voyager of Obsurv (software van Sweco).

Informatie voor multidisciplinaire teams, opdrachtgevers en stakeholders

De multidisciplinaire teams die werkzaamheden voor de RijnlandRoute uitvoeren, hebben via GeoWeb toegang tot uiteenlopende informatie (vigerend ontwerp, basisdata, plan van aanpak onderzoeken et cetera). Ook de opdrachtgever Provincie Zuid-Holland en belangrijke stakeholder Rijkswaterstaat (RWS) hebben toegang tot dezelfde informatie via GeoWeb. Zowel de Provincie als RWS gebruiken GeoWeb los van dit project als standaard software om ook andere werkprocessen te ondersteunen.
Dit zorgt voor efficiënte informatie-uitwisseling bij dit project en hergebruik van data in de toekomst.

Ook behoefte aan slimme datatoepassing bij grote infrastructurele projecten?

Neem contact met ons op, we vertellen u graag meer of komen langs voor een vrijblijvende demonstratie.

Zien is geloven

GeoWeb biedt oneindig veel mogelijkheden, om (big) data te koppelen aan geografische kaarten. Je kunt dit het beste zelf ontdekken door in de wereld van GeoWeb te stappen. Vraag daarom een gratis demo aan.

Gratis demo aanvragen