Hoogheemraadschap van Delfland: steeds meer toepassingen voor Schouw-App en GeoWeb

De afgelopen zomer heeft het Hoogheemraadschap van Delfland haar zomerschouw voor het eerst helemaal uitgevoerd met de GeoWeb Schouw-App. Voor het eerst ook waren alle schouwbrieven vóór het einde van augustus al verstuurd. Een resultaat om te vieren. Delfland gaat nu al haar schouwen uitvoeren met GeoWeb en is ook begonnen met het toevoegen van nieuwe modules aan de app. Daarnaast heeft de organisatie duidelijke wensen over bredere toepassingen van GeoWeb.

Naar eigen wensen in te richten

Erik de Jonge is als beheerder vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de invoering van de GeoWeb-app bij Delfland. Na een vergelijkend onderzoek met verschillende leveranciers werd gekozen voor GeoWeb. “Doorslaggevend was de mogelijkheid om het systeem naar eigen wens in te richten”, legt De Jonge uit. Na een succesvolle test in het najaar van 2014, is de afgelopen zomer de Schouw-App voor het eerst breed ingezet. “Maar liefst 50 gebruikers hebben intussen gebruikgemaakt van de applicatie.”

GeoWeb heeft zich bewezen

Joost Hooimeijer, schouwcoördinator bij Delfland, is ronduit tevreden over de resultaten. “Bij het begin waren er best nog wat medewerkers die sceptisch waren over deze nieuwe manier van werken”, vertelt Hooimeijer. “Maar het systeem heeft zich bewezen. Waar medewerkers vroeger met kaarten en al het veld in moesten en op kantoor al hun aantekeningen moesten uitwerken, gaat dat nu in één keer. De administratieve lasten zijn daardoor sterk verminderd en wij hebben veel meer overzicht.”

Duidelijke communicatie naar ontvangers

“Het leuke van de GeoWeb-app is dat de communicatie naar de ontvangers van de schouwbrieven veel eenvoudiger is geworden”, voegt Hooimeijer eraan toe. “Vroeger kregen gemeenten en particuliere grondbezitters van verschillende schouwmeesters brieven op verschillende momenten. Nu kunnen wij wachten totdat de schouw overal is uitgevoerd en kunnen we alles in één brief uitsturen. Dat maakt het voor hen een stuk makkelijker om hun werkzaamheden in te plannen.”

Breed toepasbaar

De zomerschouw en de najaarschouw zijn aparte processen die op een bepaalde tijd in het jaar worden uitgevoerd. Maar andere schouwen, zoals de diepteschouw en de takkenschouw moeten continu als deeltaak worden uitgevoerd door medewerkers in het veld. Om dit proces te vereenvoudigen is de Schouw-App voor alle medewerkers in het veld toegankelijk gemaakt. “Zo kan iedereen zijn bijdrage leveren”, zegt Hooimeijer. “Als onze nautische toezichthouders de hele zomer op het water zijn, dan kunnen zij in de Schouw-App nu heel makkelijk melding maken van bijvoorbeeld overhangend hout of dichtgeslibde watergangen. En hetzelfde geldt voor alle andere medewerkers in het veld.”

Waternavelregistratie

“Nu de medewerkers in het veld het systeem steeds intensiever gebruiken, komen er ook regelmatig ideeën en wensen voor uitbreiding of verbetering”, vertelt De Jonge. “De meest recente toevoeging aan de Schouw-App is een module voor de registratie van waternavel. Waternavel is een lastig te bestrijden, tropische waterplant die steeds meer in de Nederlandse oppervlaktewateren voorkomt. Dankzij de nieuwe module kunnen medewerkers in het veld nu ook snel en eenvoudig een melding maken als zij waternavel waarnemen tijdens hun reguliere werkzaamheden.”

Raadplegen en melden via GeoWeb

Naast het toevoegen van modules aan de Schouw-App, zoals de waternavelregistratie, denkt Delfland ook over het breder toepassen van GeoWeb, buiten het schouwproces om. Hooimeijer geeft een voorbeeld: “Als medewerkers controles uitvoeren in het veld en een nieuw object zien, dan zouden zij meteen willen nakijken of er een vergunning voor is afgegeven en indien nodig meteen een melding willen maken als er sprake is van een overtreding. Dat kunnen zij nu weliswaar in GeoWeb controleren, maar pas op het moment dat zij weer op kantoor zijn. De wens is dus om ook andere informatielagen uit GeoWeb mobiel toegankelijk te maken, net zoals het bij de Schouw-App gebeurt.”

Meer weten?

Wil je meer weten over GeoWeb en de vele mogelijke toepassingen? Vraag dan gratis een demo aan via onze site. Of neem vrijblijvend contact met ons op. We kijken graag samen met jou naar de beste oplossing voor jouw organisatie.