Waterschap Aa en Maas: “GeoWeb en scrum gaan goed samen”

Het verlenen van vergunningen, het uitvoeren van de jaarlijkse schouw, het afhandelen van groenprocedures… de voorbeelden van GeoWeb-gebruik zijn talrijk en het aantal toepassingen groeit. In 2015 wilde Aa en Maas overstappen naar een volgende versie van GeoWeb, maar door drukte bleef het werk liggen. Toen een projectleider van Sweco voorstelde met de zogenaamde scrum-methodiek aan de slag te gaan, kwam het proces alsnog in een stroomversnelling. De inzet van scrum zorgde voor een heldere planning en een gestructureerde aanpak.

Veel verschillende toepassingen voor GeoWeb
Audrey Verbeek is consulent geo-informatie bij Aa en Maas en heeft als geen ander zicht op het gebruik van GeoWeb in de organisatie. “Wij gebruiken GeoWeb op veel verschillende manieren”, legt zij uit. “Bijvoorbeeld voor het verlenen van vergunningen die via het omgevingsloket worden aangevraagd en vervolgens bij het waterloket van ons waterschap terechtkomen. Maar ook voor het afhandelen van onze schouwprocessen. Alle schouwovertredingen worden in GeoWeb gelokaliseerd, waardoor we meteen weten om welke percelen het gaat en een brief kunnen sturen naar de grondeigenaren die in overtreding zijn. Op vergelijkbare wijze zetten wij GeoWeb in om onze groenprocedures en ploegprocedure te handhaven.” Omdat GeoWeb zo gebruiksvriendelijk is en als webomgeving beschikbaar is, verwacht Verbeek dat op korte termijn nog meer afdelingen in het waterschap gebruik gaan maken van GeoWeb.

Mobiele toepassingen in voorbereiding
Waar Verbeek erg enthousiast over is, is de mogelijkheid om GeoWeb mobiel te gaan gebruiken. “Op dit moment zijn we bezig onze beregeningsputten te inventariseren”, vertelt zij. “Het is een willekeurig voorbeeld, maar zodra we GeoWeb mobiel beschikbaar hebben, kunnen we de putten opsporen in het veld, direct een punt zetten in de GeoWeb-kaart, attribuutgegevens invullen, eventueel een foto toevoegen en alles in een keer opslaan in onze database. En zo zijn er nog tal van mobiele mogelijkheden te verzinnen. Ook in geval van calamiteiten zou het bijzonder efficiënt zijn als je ter plaatse bent en alle benodigde gegevens via GeoWeb bij de hand hebt, zowel online als offline.”

Beveiligingstest afwachten
Maar, hoe enthousiast Verbeek ook is over de mobiele toepassing van GeoWeb, zij houdt een slag om de arm. “Eerst moeten we laten testen of de mobiele toepassing van GeoWeb voldoet aan het beveiligingsniveau dat de BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen) voorschrijft”, aldus Verbeek. “Dat is lastig omdat de criteria rond die beveiliging nog niet volledig zijn uitgewerkt. Binnenkort voeren we samen met Sweco een zogenaamde ‘penetration test’ uit. Natuurlijk hoop ik dat we in één keer slagen. Zo niet, dan hoop ik dat het in de nabije toekomst gebeurt.”

Meer inzicht in werkzaamheden dankzij scrum-methodiek
Terugkijkend op de migratie naar de nieuwe versie, staat Verbeek graag stil bij de scrum-methodiek die Sweco introduceerde. “Met het oog op de nieuwe GeoWeb-versie hadden wij de wensen van onze gebruikers al geïnventariseerd. Maar al gauw bleek dat we het veel te algemeen hadden aangepakt. We konden geen schatting geven van hoeveel werk het ons zou kosten om die wensen te realiseren. Het sterke van de scrum-methode is dat je letterlijk tot in detail de opdracht uitsplitst in werkzaamheden waar je ook een tijdsbesteding aan koppelt. Daardoor konden we de benodigde tijd veel beter inschatten en prioriteiten bepalen.”

Progressie in beeld
“Ook de vooruitgang van ons werk konden we beter zichtbaar maken”, vervolgt Verbeek. “Volgens de scrum-methode voeg je namelijk alle activiteiten toe aan de backlog. In ons geval betekende dit dat we alles op post-its noteerden en op een groot bord aan de muur hingen. Op het bord hadden we de kolommen ‘to do’, ‘in progress’, ‘quality check’ en ‘done’. In het begin hangt alles onder ‘to do’, maar zodra iemand een activiteit heeft opgepakt, zie je dus letterlijk de post-its van links naar rechts verschuiven. Dit geeft veel begrip en inzicht. Voor onszelf, maar ook voor onze interne opdrachtgevers. Je weet ook precies wie waarmee bezig is geweest. En tijdens de dagelijkse stand-up-meeting kan iedereen aangeven of hij nog op schema ligt.”

Gewoon gaan doen
Dat de scrum-methode tot veel transparantie leidt en tot een cultuuromslag kan leiden, wil Verbeek niet ontkennen. Maar ze wil het ook niet te zwaar maken. “Toen Arjan Wilkens, de projectleider van Sweco, de scrum-methode introduceerde, zijn we niet eerst gaan discussiëren of we het wel of niet zouden doen. Nee, we zijn het gewoon gaan doen. En gaandeweg werd al snel duidelijk dat het voor ons heel positief werkte. Zo positief, dat we ook in ons dagelijkse beheer deze methode willen toepassen. GeoWeb en scrum zijn een prima combinatie, waar we nog graag een tijdje mee door blijven gaan.”

Wilt u ook ontdekken wat u met GeoWeb en scrum kunt doen?
Bent u benieuwd naar de vele mogelijkheden van GeoWeb of naar de inzet van de scrum-methode rond GeoWeb? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. U kunt ook alvast zelf GeoWeb uitproberen. Vraag gratis een demo aan via onze site.