Home / ArcGIS en GeoWeb Enterprise implementeren… dat doe je samen!

ArcGIS en GeoWeb Enterprise implementeren… dat doe je samen!

In deze sessie vertelt Waterschap Rivierenland over hun succesvolle implementatie van ArcGIS en GeoWeb. Welke strategie koos de organisatie? En hoe kon de organisatie de ‘winkel openhouden’ tijdens het implementatieproces?

Het verhaal van Waterschap Rivierenland is een verhaal over samenwerking, expertise en toewijding. Met een duidelijke implementatiestrategie als leidraad is een multidisciplinair intern projectteam samengesteld, gebaseerd op expertise, functie en betrokkenheid. Door de focus op het operationeel houden van de bestaande omgeving, het overstijgen van afdelingen en teams, en het stapsgewijs implementeren met directe nadruk op beheer, is een solide basis gelegd voor succes.

Een boeiende sessie over een aanpak die andere organisaties kan inspireren bij hun implementatietraject. Een aanpak die bovendien nog maar eens het belang onderstreept van samenwerking als een kritische factor. Bij Waterschap Rivierenland heeft deze werkwijze het fundament gelegd voor een mooie kaart en een datagedreven toekomst.