Voorkom graafschade door samenwerking in keten

In de Nederlandse bodem ligt zo’n 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. GeoWeb kan tijdens de ontwerpfase ingezet worden om te zien waar kabels en leidingen liggen en om inspecties uit te voeren in het veld.