CSW-Extensie

Zoeken in catalogi-services

CSW staat voor Catalogue Services for the Web en is een zoekinterface voor catalogi, ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium. Dankzij deze internationale standaard kunnen de services van geografische gegevensbronnen en diensten op een consistente manier worden opgezocht.

Direct zoeken in GeoWeb

Belangrijke geo-catalogi, zoals het Nationale GeoRegister (NGR), voldoen aan deze internationale standaard. Dankzij de CSW-extensie kan de gebruiker nu direct in GeoWeb zijn zoektermen invoeren, zonder dat hij van tevoren hoeft aan te geven in welke catalogus hij wil zoeken. De gevonden kaartlagen kunnen vervolgens eenvoudig worden toegevoegd aan de gewenste GeoWeb-viewer.

De meest gebruikte geo-catalogus in Nederland is het Nationaal GeoRegister (NGR). De metadata uit deze bron is ook volgens de CSW-standaard (versie 2.0.2) ingericht. Concreet betekent dit dat in deze metadata gezocht kan worden naar services. Deze kunnen vervolgens toegevoegd worden aan andere portalen en applicaties die ook aan de CSW-standaard voldoen, zoals GeoWeb.

Hoe werkt het?

Met de CSW-extensie zijn de zoekmogelijkheden naar services uitgebreid en is het zoeken voor de gebruiker veel eenvoudiger geworden. Er wordt direct gezocht in álle catalogi die de beheerder aan GeoWeb heeft gekoppeld.

Zowel de beheerder als de gebruiker kunnen zoeken in een eigen catalogus of in andere, openbare catalogi en de gevonden kaartlagen toevoegen. De CSW-extensie voor GeoWeb 5.3 is gratis te downloaden via Mijn Geoweb (let op: inlog vereist) en wordt vanaf GeoWeb 5.4 direct meegeleverd.

De zoekresultaten zijn zichtbaar op de kaart

Eigen catalogi gebruiken

Zoals gezegd zijn PDOK en NGR veelgebruikte bronnen. Maar als organisaties zelf catalogi en dataverzamelingen inrichten volgens de CSW-standaard, kunnen deze ook via dezelfde CSW-extensie beschikbaar worden gesteld aan de GeoWeb-gebruiker. Grote organisaties met data-intensieve processen, zoals Rijkswaterstaat, maken hier veelvuldig gebruik van.