Wat kan FME in combinatie met GeoWeb, Obsurv of dg DIALOG BGT?

De afgelopen jaren hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan met de praktische inzet van FME. En of het nu gaat om het converteren van gegevens naar Obsurv, het aanmaken van een lijnenkaart uit de BGT of het presenteren van BIM-informatie in GeoWeb, FME maakt het mogelijk en blijkt daarbij steeds opnieuw voor flinke tijdsbesparingen te zorgen. Daarnaast biedt FME de mogelijkheid voor nieuwe complexe analyses en automatisering. FME geeft je dus de mogelijkheid om de kracht van GeoWeb, Obsurv en dg DIALOG BGT nóg flexibeler in te zetten!

Enkele willekeurige voorbeelden van toepassingen waarvoor FME ingezet kan worden:

  • vanuit de BGT genereren van lijngerichte CAD-files
  • matchen van BOR- en BGT-datasets bij de initiële opbouw van de BGT
  • exporteren of importeren van data uit andere applicaties van en naar Obsurv of dg DIALOG BGT, waarbij de gebruiker dit proces volledig zelf kan inrichten
  • automatiseren van ruimtelijke bewerkingen, zoals het bepalen van harde en zachte graskanten, het aantal obstakels in gras of het bepalen van de lengte van wegvakken en wegvakonderdelen
  • combineren van gegevens uit Obsurv en dg DIALOG BGT met 3D datasets. FME ondersteunt de belangrijkste BIM-, point cloud- en DTM-formaten
  • data-extractie uit webservices in GeoWeb
  • ‘on-the-fly’ complexe analyses maken in GeoWeb