Nieuws

Hand met aarde

Milieukundig vooronderzoek geautomatiseerd met GeoWeb

Bodemonderzoek is een essentieel onderdeel bij een goede en veilige ontwikkeling van onze leefomgeving. Maar bodemonderzoek is ook kostbaar en arbeidsintensief. Daarom werkt Sweco voortdurend aan innovatieve oplossingen om de efficiëntie rond de werkprocessen te verbeteren.

Binnenvaartschip onder brug

Viewer brengt realtime vaarbewegingen in kaart

Net zoals het weggennet worden de vele vaarwegen in Nederland beheerd door Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten. Rijkswaterstaat is daarbij verantwoordelijk voor een groot deel van de hoofdvaarwegen.