Overgroeide fiets in openbare ruimte

Gemeente Woerden

Meldingen openbare ruimte zijn voor gemeenten een nuttig signaal. Het kan zijn dat er iets gemaakt of opgeruimd moet worden, of dat er iets anders aan de hand is.

waterbeheer

Waterschap Hollandse Delta

Sinds 2016 heeft waterschap Hollandse Delta de GeoWeb schouw-app in gebruik. Ieder jaar worden er duizenden kilometers aan sloten en singels gecontroleerd met deze app.