Overgroeide fiets in openbare ruimte

Gemeente Woerden

Meldingen openbare ruimte zijn voor gemeenten een nuttig signaal. Het kan zijn dat er iets gemaakt of opgeruimd moet worden, of dat er iets anders aan de hand is.

Sector: gemeenten
Impact: snelle en adequate afhandeling meldingen openbare ruimte

Maar het aantal meldingen kan soms snel oplopen, met vertraging en dubbele meldingen als gevolg. Gemeente Woerden besloot er wat aan te doen.

De uitdaging

Voor veel gemeenten is het een lastig vraagstuk: een adequate afhandeling van de meldingen openbare ruimte. Burgers die aangeven dat er in de openbare ruimte iets moet worden aangepakt. Een omgewaaide boom, een dood huisdier in de sloot, defecte straatverlichting… Bij grotere gemeenten gaat het al gauw om tienduizenden meldingen per jaar. Ook in Woerden lopen de aantallen soms flink op. Dus hoe kun je deze meldingen zo goed en zo efficiënt mogelijk afhandelen?

De oplossing

Door in het GIS-pakket, GeoWeb, een meldingensysteem te configureren en dat direct aan het beheersysteem Obsurv te koppelen, heeft Woerden nu een werkproces ontwikkeld waarmee de gemeente het overgrote deel van haar meldingen direct en digitaal afhandelt.

De opbrengst

Het voordeel van de nieuwe aanpak is hoog. Door het koppelen van de meldingen binnen Obsurv kan de gemeente veel mensuren besparen en treden er geen fouten op als gevolg van het handmatig dubbel invoeren. Met dit systeem verwacht gemeente Woerden dat het binnenkort zal kunnen garanderen dat alle meldingen binnen 48 uur worden opgevolgd.

Lees meer over de applicatie meldingen openbare ruimte van gemeente Woerden.

Meer weten?

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.