Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die dagelijks werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. GeoWeb is de basis voor een groot aantal verschillende oplossingen die Rijkswaterstaat in gebruik heeft.

Sector: Rijkswaterstaat
Impact: 200 GeoWeb-sites dragen bij aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland

De uitdaging

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de verkeerswegen en vaarwegen in ons land. De organisatie staat daarbij voor een duurzame leefomgeving. Om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden is de organisatie iedere dag opnieuw afhankelijk van actuele en exacte gegevens over alle locaties die onder haar beheer vallen of daar invloed op hebben. Deze data zijn in verschillende vormen beschikbaar en zijn afkomstig vanuit een zeer groot aantal bronnen.

De oplossing

GeoWeb is dé bouwsteen voor een groot aantal oplossingen van Rijkswaterstaat. Een voorbeeld is het weergeven van alle locaties op de Noordzee waar nog ruimte is voor ontwikkeling. Maar ook het dagelijkse veiligheidsbeheer van vaarwegmarkeringen. Als er een boei is omgeslagen komt er direct een melding met locatie binnen bij de verantwoordelijke beheerder. Verkeersveiligheid en bestrijding van geluidsoverlast zijn andere voorbeelden waarbij GeoWeb direct wordt ingezet bij het aanpakken van belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

De opbrengst

In totaal heeft Rijkswaterstaat meer dan 200 toepassingen ontwikkeld die allemaal op GeoWeb zijn gebaseerd. Duizenden interne en externe  gebruikers hebben daardoor de beschikking over een geografisch informatiesysteem waarmee data uit verschillende bronnen in dezelfde kaart gevisualiseerd en gecombineerd kunnen worden.  Medewerkers hebben altijd de meest actuele en relevante gegevens direct beschikbaar. Dit leidt tot kostenbesparing, tijdsbesparing, verhoogde veiligheid en consistentie in gegevens en informatie.

Lees ook over het Luchtsurveillance Informatie Systeem (LIS), de GeoWeb-toepassing die RWS helpt bij het voorbereiden en uitvoeren van luchtinspecties.

Meer weten?

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.