waterbeheer

Waterschap Hollandse Delta

Sinds 2016 heeft waterschap Hollandse Delta de GeoWeb Schouw-App in gebruik. Ieder jaar worden er duizenden kilometers aan sloten en singels gecontroleerd met deze app.

Sector: waterschappen
Impact: schouwprocessen op basis van real-time data uitgevoerd

De uitdaging

Het schouwen met een papieren kaart in de hand was 10 jaar geleden al verleden tijd bij waterschap Hollandse Delta. Sindsdien werkten de schouwmeesters vele jaren met een offline applicatie. Maar vanuit de computers die de schouwmeesters bij zich hadden, moest nog steeds aan het einde van de dag alles worden gekopieerd naar het systeem op kantoor. Dat ging veelal met usb-sticks. Een stap die tijd kostte, maar ook een stap die soms foutgevoelig was. Dat moest beter.

De oplossing

Met de GeoWeb schouw-app staan de 25 schouwmeesters tegenwoordig in directe verbinding met het centrale systeem. De data die zij invoeren zijn daardoor real-time op kantoor beschikbaar voor verdere verwerking, zoals het versturen van de schouwbrieven. Bijkomend voordeel is dat de medewerkers niet meer alle data in één grote bulk tegelijk hoeven te verwerken.

De opbrengst

Alles bij elkaar is het schouwen een behoorlijk intensieve cyclus, waarin veel informatie en data circuleren. De GeoWeb Schouw-App heeft ervoor gezorgd dat de efficiency sterk is verbeterd. Dankzij die tijdwinst kan de organisatie nu meer inzetten op de kwaliteit van de data. Er is meer controle en meer rust om naar de inhoud van de data te kijken, en eventuele fouten of afwijkingen eruit te halen.

Voor de nabije toekomst wil het waterschap een koppeling realiseren met de Basisregistratie Personen (BRP). Om zo een gepersonaliseerde online schouwomgeving te kunnen aanbieden waarin iedere burger en/of bedrijf van tevoren al kan zien wat voor hem relevant is. Zo kan het schouwproces de stap maken van reactief naar proactief.

Lees meer over hoe het waterschap Hollandse Delta haar schouwproces wil veranderen van ‘reactief corrigeren’ naar ‘proactief informeren’.

Meer weten?

Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.