GeoWeb Mobile bij NAK: intelligent omgaan met veldwerkvoorraadbeheer

Spreker:
Marcel Steenis, Kees Baake
Locatie:
Zaal 211

GeoWeb Mobile helpt organisaties met het slim digitaliseren van werkprocessen voor eindgebruikers. De veldservice-applicatie van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) is hier een goed voorbeeld van.

Bij de NAK staat het werkproces voor de keurmeesters en inspecteurs centraal. In deze parallelsessie vertellen we hoe de NAK dit werkproces met GeoWeb Mobile ondersteunt, en hoe daarbij wordt gezorgd voor een natuurlijke overgang van analoog naar digitaal werken. Met een veldservice-applicatie kan de NAK haar werkvoorraad samenstellen, verdelen en beheren. Aangekomen op locatie zal direct het juiste werkproces klaargezet worden en kan men direct aan de slag. In deze sessie gaan we in op de werkprocessen, laten we zien hoe de techniek werkt en vertellen we over het belang van focus-apps.

 

Terug naar programma