Overgroeide fiets in openbare ruimte

Gemeente Woerden

Meldingen openbare ruimte zijn voor gemeenten een nuttig signaal. Het kan zijn dat er iets gemaakt of opgeruimd moet worden, of dat er iets anders aan de hand is.

waterbeheer

Waterschap Hollandse Delta

Sinds 2016 heeft waterschap Hollandse Delta de GeoWeb schouw-app in gebruik. Ieder jaar worden er duizenden kilometers aan sloten en singels gecontroleerd met deze app.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die dagelijks werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. GeoWeb is de basis voor een groot aantal verschillende oplossingen die Rijkswaterstaat in gebruik heeft.

ProRail

Voor het visualiseren en presenteren van geodata maakt ProRail gebruik van het op GeoWeb gebaseerde RailMaps.

NVM

Bij de koop of verkoop van een woning speelt informatie over de omgeving een cruciale rol. Die data komt van allerlei bronnen. Makelaarsvereniging NVM brengt die voor al hun makelaars met GeoWeb bij elkaar.

Hoogheemraadschap van Delfland

Sinds 2015 maakt het Hoogheemraadschap van Delfland volop gebruik van de GeoWeb schouw-app. De administratieve lasten zijn daardoor sterk verminderd, er is veel meer overzicht en de communicatie naar perceeleigenaren is verbeterd.

Provincie Noord-Holland

Provincies hebben een brede verantwoordelijkheid op verschillende beleidsterreinen. Om de beschikbare geografische data vanuit verschillende informatiebronnen makkelijk en eenduidig te kunnen ontsluiten, maakt provincie Noord-Holland gebruik van GeoWeb.