DRINKWATERBEDRIJF PWN

Bij werkzaamheden en storingen wil drinkwaterbedrijf PWN ervoor zorgen dat de klant daar zo min mogelijk hinder van heeft. De inzet van GIS-informatiesystemen levert hier al meerdere jaren een duidelijke bijdrage aan.

luchtfoto omgeving Schiphol

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer wil meer informatie beschikbaar maken voor burgers en medewerkers door middel van geografische kaarten. Het combineren van verschillende datasets in kaarten leidt bovendien tot nieuwe inzichten en tot meer samenwerking tussen afdelingen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die dagelijks werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. GeoWeb is de basis voor een groot aantal verschillende oplossingen die Rijkswaterstaat in gebruik heeft.

ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. In totaal beheert ProRail ruim 7.000 kilometer spoor. In geval van werkzaamheden, maakt de organisatie gebruik van een GeoWeb-applicatie om omwonenden efficiënt en digitaal te informeren.

NVM

Bij de koop of verkoop van een woning speelt informatie over de omgeving een cruciale rol. Die data komt van allerlei bronnen. Makelaarsvereniging NVM brengt die voor al hun makelaars met GeoWeb bij elkaar.

Provincie Noord-Holland

Provincies hebben een brede verantwoordelijkheid op verschillende beleidsterreinen. Om de beschikbare geografische data vanuit verschillende informatiebronnen makkelijk en eenduidig te kunnen ontsluiten, maakt provincie Noord-Holland gebruik van GeoWeb.