waterbeheer

Waterschap Hollandse Delta

Sinds 2016 heeft waterschap Hollandse Delta de GeoWeb Schouw-App in gebruik. Ieder jaar worden er duizenden kilometers aan sloten en singels gecontroleerd met deze app.

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland gebruikt voor de najaarsschouw de schouw-app die Sweco ontwikkelde op basis van GeoWeb. Hiermee wordt de uitvoering van het schouwproces een stuk gemakkelijker en efficiënter.