Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland gebruikt voor de najaarsschouw de schouw-app die Sweco ontwikkelde op basis van GeoWeb. Hiermee wordt de uitvoering van het schouwproces een stuk gemakkelijker en efficiënter.