DRINKWATERBEDRIJF PWN

Bij werkzaamheden en storingen wil drinkwaterbedrijf PWN ervoor zorgen dat de klant daar zo min mogelijk hinder van heeft. De inzet van GIS-informatiesystemen levert hier al meerdere jaren een duidelijke bijdrage aan.

luchtfoto omgeving Schiphol

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer wil meer informatie beschikbaar maken voor burgers en medewerkers door middel van geografische kaarten. Het combineren van verschillende datasets in kaarten leidt bovendien tot nieuwe inzichten en tot meer samenwerking tussen afdelingen.

Overgroeide fiets in openbare ruimte

Gemeente Woerden

Meldingen openbare ruimte zijn voor gemeenten een nuttig signaal. Het kan zijn dat er iets gemaakt of opgeruimd moet worden, of dat er iets anders aan de hand is.

waterbeheer

Waterschap Hollandse Delta

Sinds 2016 heeft waterschap Hollandse Delta de GeoWeb Schouw-App in gebruik. Ieder jaar worden er duizenden kilometers aan sloten en singels gecontroleerd met deze app.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die dagelijks werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. GeoWeb is de basis voor een groot aantal verschillende oplossingen die Rijkswaterstaat in gebruik heeft.

ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. In totaal beheert ProRail ruim 7.000 kilometer spoor. In geval van werkzaamheden, maakt de organisatie gebruik van een GeoWeb-applicatie om omwonenden efficiënt en digitaal te informeren.

NVM

Bij de koop of verkoop van een woning speelt informatie over de omgeving een cruciale rol. Die data komt van allerlei bronnen. Makelaarsvereniging NVM brengt die voor al hun makelaars met GeoWeb bij elkaar.

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland gebruikt voor de najaarsschouw de schouw-app die Sweco ontwikkelde op basis van GeoWeb. Hiermee wordt de uitvoering van het schouwproces een stuk gemakkelijker en efficiënter.

Provincie Noord-Holland

Provincies hebben een brede verantwoordelijkheid op verschillende beleidsterreinen. Om de beschikbare geografische data vanuit verschillende informatiebronnen makkelijk en eenduidig te kunnen ontsluiten, maakt provincie Noord-Holland gebruik van GeoWeb.