waterbeheer

Waterschap Hollandse Delta

Sinds 2016 heeft waterschap Hollandse Delta de GeoWeb Schouw-App in gebruik. Ieder jaar worden er duizenden kilometers aan sloten en singels gecontroleerd met deze app.