Hand met aarde

Milieukundig vooronderzoek geautomatiseerd met GeoWeb

Bodemonderzoek is een essentieel onderdeel bij een goede en veilige ontwikkeling van onze leefomgeving. Maar bodemonderzoek is ook kostbaar en arbeidsintensief. Daarom werkt Sweco voortdurend aan innovatieve oplossingen om de efficiëntie rond de werkprocessen te verbeteren.