Meer veiligheid dankzij toepassing GeoWeb in veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing en GeoWeb helpt hen hierbij. Om bijvoorbeeld in het geval van een (dreigende) ramp direct inzicht krijgen in de ernst en omvang. En de brandweer gebruikt GeoWeb o.a. om bij een brandmelding snel informatie te krijgen over de locatie en directe omgeving.

Snel inzicht

GeoWeb kan in het geval van een (dreigende) ramp direct tonen hoeveel kwetsbare objecten (huishoudens, kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen) binnen de verschillende risicozones gelokaliseerd zijn en welke objecten geëvacueerd of gewaarschuwd moeten worden.  Voor het maken of ontsluiten van bereikbaarheidskaarten wordt GeoWeb ook ingezet, onder andere door de brandweer om bij een brandmelding snel en efficiënt informatie te krijgen over de locatie en directe omgeving.

Veiligheidsregio’s

Er zijn diverse veiligheidsregio’s, die gebruik maken van GeoWeb. De wet veiligheidsregio’s heeft als centraal doel de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland te verbeteren. Nederland kent in totaal 25 veiligheidsregio’s; gebieden waarin wordt samengewerkt op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Lees meer over de toepassingen van GeoWeb in GIS-Magazine

In GIS Magazine staat een interview met Marcel Steenis (Productmanager GeoWeb) en Hilbert Davelaar (Projectmanager GIS & ICT). Er wordt ingegaan op de inzet van GeoWeb bij o.a. rampenbestrijding, bereikbaarheid op de weg en veiligheid op het water. En nog meer andere toepassingen van GeoWeb. Lees het volledige artikel.

Wilt u meer informatie over GeoWeb en de mogelijkheden op het gebied van veiligheid en rampenbestrijding?

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende demonstratie. We helpen u graag verder.

Zien is geloven

GeoWeb biedt oneindig veel mogelijkheden, om (big) data te koppelen aan geografische kaarten. Je kunt dit het beste zelf ontdekken door in de wereld van GeoWeb te stappen. Vraag daarom een gratis demo aan.

Gratis demo aanvragen