Home / Klanten
 • Bij12

  Bij12

  Wilde dieren veroorzaken schade, bijv. aan gewassen. Boeren kunnen hier compensatie voor krijgen. BIJ12 beoordeelt deze faunaschade, GeoWeb ondersteunt hierbij.

  Lees meer

 • Boskalis

  Boskalis

  GeoWeb helpt Boskalis om beter en efficiënter samen te werken en faalkosten te verminderen. Bij grote infraprojecten, dijk- en rivierwerken en bij werkzaamheden op zee.

  Lees meer

 • De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)

  De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)

  NAK controleert grond op aardappelmoeheid, om te voorkomen dat oogst mislukt. Een arbeidsintensief proces, dat dankzij GeoWeb een stuk makkelijker gaat.

  Lees meer

 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Wat doe je als je een continu geactualiseerd overzicht wilt hebben van jouw tientallen locaties in het land? DJI liet een digitale landkaart in GeoWeb maken.

  Lees meer

 • Drinkwaterbedrijf PWN

  Drinkwaterbedrijf PWN

  Drinkwaterbedrijf PWN lost storingen sneller op en voert werkzaamheden sneller uit, met de hulp van GeoWeb. Zodat klanten hier zo min mogelijk last van hebben.

  Lees meer

 • Dunea

  Dunea

  Met GeoWeb zijn honderden waterwinmiddelen geïnspecteerd. Dit geeft Dunea belangrijk inzicht om ook in de toekomst drinkwater te kunnen leveren.

  Lees meer

 • Flow traffic

  Flow traffic

  Met de hulp van GeoWeb worden snelle prognoses gemaakt om afvalwater af te voeren. Zodat hier geen problemen ontstaan en dit water gezuiverd kan worden. Nu en in de toekomst.

  Lees meer

 • Gemeente Bernheze

  Gemeente Bernheze

  Iedereen zonder GIS-ervaring kan werken met Geoweb. Daardoor kan de gemeente Bernheze veel meer geografische data gebruiken. En werkzaamheden sneller uitvoeren.

  Lees meer

 • Gemeente Haarlemmermeer

  Gemeente Haarlemmermeer

  De Gemeente Haarlemmermeer gebruikt GeoWeb om inwoners te informeren. Bijv. over wegwerkzaamheden, maar ook door kaarten met strooiroutes, parkeerzones en stemuitslagen te delen.

  Lees meer

 • Gemeente Renkum

  Gemeente Renkum

  Alle gemeenten gebruiken informatie uit de BRK. De gemeente Renkum doet dit met GeoWeb. Zodat iedere medewerker alleen de informatie ziet die hij of zij nodig heeft. Wel zo makkelijk en een stuk sneller.

  Lees meer

 • Gemeente Woerden

  Gemeente Woerden

  Meldingen over de openbare ruimte (bijv. kapotte straatverlichting) kosten veel tijd. Gemeente Woerden kan deze met GeoWeb veel sneller afhandelen. Met tevreden burgers en kostenbesparingen als resultaat.

  Lees meer

 • Gemeente Zwolle

  Gemeente Zwolle

  Verkeersveiligheid is belangrijk voor de gemeente Zwolle. GeoWeb geeft bij ongelukken snel inzicht, om zo de verkeersveiligheid te verbeteren.

  Lees meer

 • IMBY

  IMBY

  Met de IMBY-tool van Sweco delen burgers eenvoudig hun ideeën, vragen en bezwaren over bouwprojecten via een projectwebsite.

  Lees meer

 • Luchtverkeersleiding Nederland

  Luchtverkeersleiding Nederland

  GeoWeb helpt LVNL om geografische data te delen met luchtverkeerleiders en recreatieve vliegers. Om zo het Nederlandse luchtruim veilig te houden.

  Lees meer

 • NVM

  NVM

  NVM brengt informatie van verschillende bronnen voor al hun makelaars met GeoWeb bij elkaar. Hierdoor kunnen 4.000 NVM-makelaars sneller en efficiënter werken.

  Lees meer

 • Omgevingsdienst Haaglanden

  Omgevingsdienst Haaglanden

  Omgevingsdienst Haaglanden heeft met GeoWeb een regionale veiligheidskaart kaart gemaakt. Die direct inzicht geeft in risico’s.

  Lees meer

 • Omgevingsdienst Midden-Holland

  Omgevingsdienst Midden-Holland

  Omgevingsdienst Midden-Holland zet GIS-technologie effectief en gericht in om opdrachtgevers, burgers en bedrijven inzicht te bieden.

  Lees meer

 • ProRail

  ProRail

  ProRail maakt bij werkzaamheden gebruik van een GeoWeb-applicatie om omwonenden efficiënt en digitaal te informeren.

  Lees meer

 • Provincie Noord-Brabant

  Provincie Noord-Brabant

  Provincie Noord-Brabant verbetert de doorstroming en veiligheid op haar wegen met behulp van een GeoWeb-dashboard op basis van mobiliteitsdata over de snelheid en locatie van voertuigen (Floating Car Data).

  Lees meer

 • Provincie Noord-Holland

  Provincie Noord-Holland

  GeoWeb ondersteunt de provincie Noord-Holland bij werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeheer.

  Lees meer

 • Rijkswaterstaat

  Rijkswaterstaat

  Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 200 GeoWeb-sites van Rijkswaterstaat dragen bij aan het uitvoeren van deze taak.

  Lees meer

 • Rijkswaterstaat (Dataroom)

  Rijkswaterstaat (Dataroom)

  Rijkswaterstaat gebruikt de Dataroom om data in één systeem te combineren. Dit leidt tot direct inzicht en minder risico’s bij bouwtrajecten.

  Lees meer

 • Rijkswaterstaat (Luchtinspecties)

  Rijkswaterstaat (Luchtinspecties)

  Rijkswaterstaat gebruikt het Luchtsurveillance Informatie Systeem (LIS). Om met toezicht vanuit de lucht, beter in te grijpen bij (milieu)overtredingen.

  Lees meer

 • Rijkswaterstaat (Vaarbewegingen)

  Rijkswaterstaat (Vaarbewegingen)

  Rijkswaterstaat gebruikt de scheepvaartverkeerviewer van GeoWeb. Om de doorstoom en veiligheid op onze drukke vaarwegen te bewaken.

  Lees meer

 • Schone rivieren

  Schone rivieren

  Het initiatief ‘Schone Rivieren’ zorgt samen met duizenden vrijwilligers dat rivieroevers worden opgeruimd. En hier wordt GeoWeb bij ingezet.

  Lees meer

 • SolarParking

  SolarParking

  Zonnepanelen op parkeerterreinen zorgen voor duurzame energie. De SolarParking-tool geeft inzicht in kosten, opbrengst en impact op de omgeving.

  Lees meer

 • Tankcooker

  Tankcooker

  Tanks met gevaarlijke stoffen zijn continu in beweging. Deze moet je monitoren om scheef zakken te voorkomen. Met Tankcooker gaat dit volledig automatisch, snel en veilig.

  Lees meer

 • TenneT

  TenneT

  Bij TenneT maken 600 medewerkers gebruik van GeoWeb. Samen werken zij aan een veilige en betrouwbare levering van elektriciteit.

  Lees meer

 • Veiligheidsregio Haaglanden

  Veiligheidsregio Haaglanden

  Veiligheidsregio Haaglanden zet GeoWeb in om real-time inzicht te krijgen in brandincidenten tijdens Oud en Nieuw.

  Lees meer

 • Waterbedrijf Groningen

  Waterbedrijf Groningen

  Waterbedrijf Groningen levert 24 uur per dag schoon drinkwater. Toch een keer een storing of werkzaamheden? Dan zijn klanten direct geïnformeerd dankzij de GeoWeb-toepassing, Klantinformeren.

  Lees meer

 • Waterleidingbedrijf Groningen en Drenthe

  Waterleidingbedrijf Groningen en Drenthe

  GeoWeb geeft Waterbedrijf Groningen en Drenthe overzicht over hun leidingnetwerk. En helpt om sneller te werken en storingen op te lossen.

  Lees meer

 • Waterschap Aa en Maas

  Waterschap Aa en Maas

  Waterschap Aa en Maas zet GeoWeb in bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

  Lees meer

 • Waterschap De Dommel

  Waterschap De Dommel

  Bij waterschap De Dommel zijn er 17.500 stuwers en duikers met GeoWeb geregistreerd. Dit maakt waterbeheer makkelijker en minder foutgevoelig.

  Lees meer

 • Waterschap Limburg

  Waterschap Limburg

  Waterschap Limburg zette GeoWeb in om schade van overstromingen in kaart te brengen. En om claims te beoordelen en schade te herstellen.

  Lees meer

 • Waterschap Rivierenland

  Waterschap Rivierenland

  Waterschap Rivierenland verbetert het inzicht in haar dijkinspecties, dankzij een mobiele GeoWeb-toepassing.

  Lees meer

 • Waterschap Zuiderzeeland

  Waterschap Zuiderzeeland

  Waterschap Zuiderzeeland gebruikt voor de najaarsschouw de schouw-app. Hiermee gaat schouwen makkelijker en sneller.

  Lees meer

Blijf op de hoogte met de GeoWeb nieuwsbrief