Home / Klanten / Boskalis

Boskalis

Als specialist op het gebied van baggeren, maritieme dienstverlening, dijk- en rivierwerken en infraprojecten heeft Boskalis veel baat bij actuele GIS-data. Door het werken met GeoWeb standaard onderdeel te maken van aanbestedingen en projecten, ontstaat er een ‘single source of truth’ waar de onderneming én haar opdrachtgevers profijt van hebben.


Impact: Door het werken met GIS-data als standaard in te voeren werkt Boskalis vanuit een ‘single source of truth’; dit vermindert de kans op faalkosten en vergroot de efficiency

De uitdaging

GIS-data wordt steeds belangrijker en steeds meer projectleiders zetten het in, zowel in de aanbestedingsfase als bij de daadwerkelijke uitvoering. Hoe houd je overzicht in al die data? Hoe zorg je dat alles betrouwbaar, vindbaar en overdraagbaar is?

De oplossing

Door een standaardprocedure in te voeren waarbij voor ieder project een GeoWeb-site wordt aangemaakt in de extern gehoste GeoWeb-omgeving heeft Boskalis ervoor gezorgd dat het werken met GIS-data het maximale resultaat oplevert. Ieder project wordt gestart met een SharePoint-omgeving, een projectomgeving met een standaard dataregister, én een GIS-omgeving. De GIS-laag is opgebouwd volgens een bepaald projecttemplate waarbij het idee is dat de structuur in de GeoWeb-viewer overeenkomt met het dataregister. Zo is altijd te herleiden waar de data vandaan komt en wat de status is. En kan iedere collega werken vanuit dezelfde bron (‘single source of truth’).

Naast het standaard gebruik van GeoWeb bij ieder project, gebruikt Boskalis ook extensies van GeoWeb. Zoals bijv. de profielentool, waarmee je hoogtedata visueel maakt. En die ingezet kan worden bij bijv. dijkverzwaringen, opspuiten van land, het leggen van kabels en leidingen op de zeebodem, of het opsporen van niet gesprongen explosieven onder water. Ook hebben zij hun eigen beeldbank aan GeoWeb gekoppeld. Handig om vooraf een goed beeld te hebben van actuele situaties bij bijv. infrastructurele werken en achteraf om werkzaamheden te controleren.

De opbrengst

Boskalis zet GIS-data volop in in haar projecten. Zeker bij rivier- en dijkwerken en grotere infrawerken heeft deze data enorme meerwaarde. De standaardprocedure in GeoWeb draagt eraan bij dat de GIS-data betrouwbaar, vindbaar en herleidbaar is. Daardoor vormt het een uitstekende basis om verder op te bouwen en het maximale uit de GIS-voorzieningen te halen.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54