Home / Nieuws / Hoe Boskalis hoogtedata inzichtelijk maakt met profielentool in GeoWeb
Profielentool

Hoe Boskalis hoogtedata inzichtelijk maakt met profielentool in GeoWeb

De profielentool is een aanvulling op GeoWeb die het mogelijk maakt hoogtedata visueel te maken. Voor een gekozen lijn over een kaartoppervlak in een GeoWeb-site, verschijnt de hoogtedata in de vorm van een grafiek. Hierdoor kan de gebruiker gemakkelijk analyses uitvoeren, bijvoorbeeld om te onderzoeken of hoogtes zijn veranderd ten opzichte van eerdere tijdstippen. “Bij veel van onze projecten en tenders spelen hoogte en diepte een bepalende rol”, vertelt Jos Vroegop, GIS-specialist bij Boskalis. “Voor ons is de profielentool dan ook een bijzonder handig instrument”.

Cruciaal

Als een van de grootste en bekendste experts op gebied van maritieme dienstverlening en baggerprojecten, moet Boskalis voortdurend inzicht hebben in de meest actuele hoogte- en diepte data. Vroegop legt uit: “Of het nu gaat om dijkverzwaringen, opspuiten van land, het leggen van kabels en leidingen op de zeebodem, of het opsporen van niet gesprongen explosieven onder water, informatie over hoogte en diepte is altijd cruciaal voor ons. Met alleen een bovenaanzicht is de benodigde informatie vaak moeilijk inzichtelijk te maken. Vandaar dat we bij onze tenders en projecten vaak informatie verschaffen met behulp van de dwarsprofielen die we met de profielentool kunnen genereren”.

Zelfstandig analyseren

Oorspronkelijk werd de profielentool ontwikkeld op initiatief van Rijkswaterstaat. Als eigenaar van bijvoorbeeld de waterkeringen en dijken in Nederland, laat Rijkswaterstaat regelmatig metingen uitvoeren naar veranderingen in hoogte en diepte. In plaats van die data iedere keer aan aannemers toe te sturen, wilde Rijkswaterstaat de mogelijkheid bieden aan externe partijen om zelf op een GeoWeb-site hun analyses uit te voeren. Dankzij de profielentool, die in samenwerking met Sweco werd ontwikkeld, is dit nu mogelijk, en kunnen aannemers zelfstandig op basis van alle beschikbare en dus ook meest recente hoogtedata hun informatieanalyses maken.

Verbeteringen

Andere organisaties werden ook uitgenodigd om de profielentool te gebruiken. In de eerste plaats waren dat enkele waterschappen. Later kwamen daar ook commerciële dienstaanbieders bij, zoals Boskalis. “Wij hebben op onze beurt ook weer kunnen helpen de tool verder te ontwikkelen”, vertelt Vroegop. “Zo kon je vroeger bijvoorbeeld wel een raster bevragen, maar niet tegelijkertijd een lijnenbestand. Dat kan nu wel. In de nieuwe versie kun je nu ook een vaste profielenlocatie kiezen, ook iets wat eerst niet mogelijk was”. Sweco heeft er verder voor gezorgd dat er exportmogelijkheden zijn toegevoegd en dat de profielentool in html5 goed te gebruiken is, waardoor op allerlei verschillende devices gewerkt kan worden.

Laagdrempelig

Naast de profielentool, is GeoWeb binnen Boskalis een belangrijk instrument in de informatievoorziening rond projecten en tenders. “Webgis biedt uitstekende mogelijkheden om data goed te overzien”, vindt Vroegop. “En als je bedenkt hoeveel data in ons werk voorkomt, dan kun je je voorstellen hoe belangrijk het is om al die verschillende data met een zo laagdrempelig mogelijke interface beschikbaar te maken. Met GeoWeb kunnen wij snel en gemakkelijk uiteenlopende databronnen gebruiken. Dat kunnen openbare databronnen zijn, maar ook interne dataproducten of andere specifieke bronnen over bijvoorbeeld bestemmingsplannen, ecologie, archeologie of omgevingsmanagement”.

Zeker bij tenders, waarbij de beschikbare tijd meestal beperkt is, kan het nuttig zijn om dit soort data in lagen over elkaar heen beschikbaar te maken. “We kunnen in de aanbestedingsfase hypothesen toetsen aan de hand van beschikbare informatie, en hoeven we minder vaak aannames te doen”, aldus Vroegop.

Meer informatie

Sinds enige tijd wordt de profielentool ook beschikbaar gesteld aan andere bedrijven en organisaties. Wil je meer weten over de profielentool? Of wil je meer weten over GeoWeb in het algemeen? Neem contact op met Marcel Steenis of een van onze andere adviseurs. Zij kunnen alles vertellen over de verdere mogelijkheden.

Erwin van Klaveren

Teammanager GIS Projects

[email protected]
+31 (0)6 51 00 22 36

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05