Home / Klanten / Veiligheid
 • Gemeente Zwolle

  Gemeente Zwolle

  Verkeersveiligheid is belangrijk voor de gemeente Zwolle. GeoWeb geeft bij ongelukken snel inzicht, om zo de verkeersveiligheid te verbeteren.

  Lees meer

 • Luchtverkeersleiding Nederland

  Luchtverkeersleiding Nederland

  GeoWeb helpt LVNL om geografische data te delen met luchtverkeerleiders en recreatieve vliegers. Om zo het Nederlandse luchtruim veilig te houden.

  Lees meer

 • NL EASP AIR

  NL EASP AIR

  NL EASP AIR signaleert verdachte activiteiten en bewaakt Europese grenzen. Denk hierbij aan drugstransporten, smokkelaars, maar ook aan bootvluchtelingen. GeoWeb en live data spelen hierbij een belangrijke rol.

  Lees meer

 • Omgevingsdienst Haaglanden

  Omgevingsdienst Haaglanden

  Omgevingsdienst Haaglanden heeft met GeoWeb een regionale veiligheidskaart kaart gemaakt. Die direct inzicht geeft in risico’s.

  Lees meer

 • Omgevingsdienst Midden-Holland

  Omgevingsdienst Midden-Holland

  Omgevingsdienst Midden-Holland zet GIS-technologie effectief en gericht in om opdrachtgevers, burgers en bedrijven inzicht te bieden.

  Lees meer

 • Rijkswaterstaat (Luchtinspecties)

  Rijkswaterstaat (Luchtinspecties)

  Rijkswaterstaat gebruikt het Luchtsurveillance Informatie Systeem (LIS). Om met toezicht vanuit de lucht, beter in te grijpen bij (milieu)overtredingen.

  Lees meer

 • Rijkswaterstaat (Vaarbewegingen)

  Rijkswaterstaat (Vaarbewegingen)

  Rijkswaterstaat gebruikt de scheepvaartverkeerviewer van GeoWeb. Om de doorstoom en veiligheid op onze drukke vaarwegen te bewaken.

  Lees meer

 • Tankcooker

  Tankcooker

  Tanks met gevaarlijke stoffen zijn continu in beweging. Deze moet je monitoren om scheef zakken te voorkomen. Met Tankcooker gaat dit volledig automatisch, snel en veilig.

  Lees meer

 • Waterschap Aa en Maas

  Waterschap Aa en Maas

  Waterschap Aa en Maas zet GeoWeb in bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

  Lees meer

 • Waterschap Limburg

  Waterschap Limburg

  Waterschap Limburg zette GeoWeb in om schade van overstromingen in kaart te brengen. En om claims te beoordelen en schade te herstellen.

  Lees meer

Veiligheid

Ramp- en crisisbeheersing, luchtinspecties, brandweerzorg en veiligheid. Stuk voor stuk complexe thema’s, die vragen om het verbinden en visualiseren van data. Bijvoorbeeld voor inspectievluchten of het in kaart brengen van de opslag van gevaarlijke stoffen. Of om in het geval van een (dreigende) ramp inzicht te krijgen in de ernst en omvang en te zien hoeveel kwetsbare objecten zich in de directe omgeving bevinden. Zoals scholen, ziekenhuizen en kinderdagverblijven. GeoWeb biedt doeltreffende oplossingen om real-time inzicht te krijgen in cijfers, informatie uit te wisselen en te visualiseren.

Hoe Rijkswaterstaat, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten GIS inzetten

10.000 professionals van 135 organisaties gebruiken GeoWeb, waaronder medewerkers van veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat.

Meer weten?

Werk jij ook in een sector waarin veiligheid een belangrijke rol speelt? Lees dan onze klantverhalen. En neem vrijblijvend contact op als je meer wilt weten of een gratis demosessie wilt aanvragen.

Blijf op de hoogte met de GeoWeb nieuwsbrief

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05