Home / Klanten / Omgevingsdienst Midden-Holland

Omgevingsdienst Midden-Holland

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is verantwoordelijk voor milieu en bouw- en woningtoezicht. Informatie over de (leef)omgeving is onmisbaar bij hun werk en deze delen ze ook met opdrachtgevers, bedrijven en burgers. Denk hierbij bijv. aan informatie over bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en geluid. Maar ook informatie over meldingen of inspecties (bijv. bij woningbouw) beheren zij. ODMH gebruikt GeoWeb om deze informatie te beheren, raadplegen en delen.


Impact: GeoWeb draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving

De uitdaging

De Omgevingsdienst Midden Holland beheert grote hoeveelheden informatie over de fysieke leefomgeving. Informatie die voor burgers, bedrijven en overheden heel nuttig is. Daarom ontsluit de OMDH zoveel mogelijk informatie digitaal. Maar hoe doe je dat op een overzichtelijke manier?

De oplossing

GeoWeb is een belangrijk hulpmiddel voor de OMDH. Zo zet de OMDH GeoWeb in om de ‘Atlas Midden-Holland’ te ontsluiten. Een collectie van digitale kaarten, waarmee informatie over bodem, archeologie, geluid en slootdempingen via het internet toegankelijk worden gemaakt.

De opbrengst

De hoeveelheid data die de ODMH via GIS ontsluit is indrukwekkend. Zo zijn er voor bodemzaken maar liefst 24.000 rapporten toegankelijk via de kaart. En als je alle disciplines bij elkaar optelt, ontsluit de OMDH maar liefst 20.000 zaken en 1,1 miljoen documenten via GIS. Kortom: alles op de kaart, voor iedereen beschikbaar! En dit zorgt ervoor dat medewerkers ook buiten de deur altijd alle relevante informatie bij de hand hebben.

Een voorbeeld van mobiele toepassingen bij Omgevingsdienst Midden-Holland

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54