Home / Klanten / Omgevingsdienst Haaglanden
Omgevingsdienst Haagladen werkt aan veiligheidskaart met Geoweb

Omgevingsdienst Haaglanden

Omgevingsdienst Haaglanden werkt aan veiligheid, samen met de provincie Zuid-Holland en negen gemeenten. Het letterlijk in kaart brengen van risicovolle objecten is hierbij belangrijk. Bijv. waar gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen, gasleidingen liggen of waar windturbines staan. Met GeoWeb hebben zij een veiligheidskaart gemaakt. Hier staan niet alleen de risicobronnen op, maar ze kunnen er ook ruimtelijke plannen snel mee beoordelen op veiligheid.


Impact: Bij nieuwe ruimtelijke plannen, gevaar voor de directe omgeving voorkomen.

De uitdaging: overzichtelijke veiligheidskaart

Het is wettelijk verplicht om een veiligheidskaart te hebben, waar risicobronnen op vermeld staan. Deze staan in de officiële provinciale risicokaarten. Maar de toepassingsmogelijkheden van deze kaarten zijn beperkt. Hoe kun je een veiligheidskaart nog beter gebruiken om gevaar te voorkomen? En die qua vormgeving direct inzicht geeft en daarnaast makkelijk is om te gebruiken?

De oplossing: regionale risicokaart in GeoWeb

De omgevingsdienst ontwikkelde met GeoWeb een geavanceerde regionale risicokaart. Deze bevat meer informatie dan wettelijk verplicht is. Er staan niet alleen gevaarlijke stoffen op, maar ook andere risicobronnen zoals windturbines (denk aan het risico van bijv. afbrekende wieken of omvallende masten). Ook de gebieden waar bijvoorbeeld geen huizen of scholen mogen worden gebouwd (veiligheidscontouren) staan op de kaart. Groepsrisicoberekeningen kunnen ook aan de kaart worden toegevoegd, dit zijn het aantal slachtoffers dat je kunt verwachten in geval van een calamiteit, bijv. een brand of explosie.

De opbrengst: gevaar directe omgeving voorkomen

Met deze regionale veiligheidskaart voldoet de Omgevingsdienst Haaglanden niet alleen aan de wettelijke verplichting om risicovolle objecten te inventariseren. Bij alle nieuwe ruimtelijke plannen, kunnen zij deze heel snel en makkelijk beoordelen op veiligheid. Met Geoweb wordt alle informatie grafisch en duidelijk weergegeven in de kaart, waardoor er direct inzicht is in waar er risico’s kunnen ontstaan. Zo kan de omgevingsdienst gevaar voor de directe omgeving voorkomen.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54