Home / Klanten / Flow traffic

Flow traffic

Een badkuip vol afvalwater sturen we dagelijks het riool in, per jaar is dat 1,9 miljard kuub verontreinigd water. Gemeenten en waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor de afvoer. Om dit probleemloos te laten verlopen, zijn prognoses belangrijk. Juist dat is een complex en tijdrovend proces. Vanwege de vele betrokken partijen, maar ook vanwege de verschillende databronnen. GeoWeb helpt om dit makkelijker te maken, met de tool FlowTraffic heb je één oogopslag afvalwaterprognoses én de impact op de infrastructuur in beeld.


Impact: Afvalwater probleemloos afvoeren, dankzij snelle en juiste prognoses

De uitdaging

In Nederland wordt 99% van het afvalwater gezuiverd. Hierdoor komen minder afvalstoffen in het milieu terecht. Daarom is het zo belangrijk om de afvoer van afvalwater goed te laten verlopen. En daar zijn prognoses voor nodig. Stel dat de bevolkingsgroei snel toeneemt, dan wil je zien of bijvoorbeeld een gemaal en de persleidingen daarachter de toename van afvalwater aankunnen.

Bij het maken van prognoses zijn veel partijen betrokken (afvalwaterketen). Het is een arbeidsintensief, handmatig en tijdrovend proces van data-inwinning en -uitwisseling, interpretatie en veel overleg. Maandenlang scenario’s doorrekenen, waarbij bovendien menselijke fouten op de loer liggen. Hoe zorg je ervoor dat dit makkelijker en sneller kan, met minder kans op fouten?

De oplossing

FlowTraffic is één tool voor iedereen in de afvalwaterketen. Bestaande software van betrokken partijen is gekoppeld. Data uit WANDA (Deltares) en publiek openbare data van GWSW (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) zijn gekoppeld aan de Viewer module van GeoWeb. FlowTraffic is een webapplicatie die toegankelijk is voor iedereen. De intuïtieve interface en heldere kleuren maken de ‘als-dan-scenario’s’ duidelijk visueel zichtbaar.

Voorspellingen in beeld met FlowTraffic

De opbrengst

Met FlowTraffic kan je heel snel verschillende scenario’s naast elkaar zetten. Situaties van nu met bijv. 2030 vergelijken en analyseren. In één oogopslag heb je de knelpunten in beeld. Inhoudelijke gespecialiseerde kennis is niet nodig. Maandenlang rekenwerk en data-uitwisseling behoort tot het verleden. Het maken van afvalwaterprognoses gaat veel sneller, makkelijker en is minder foutgevoelig. De informatie voor een bredere doelgroep begrijpelijk, wat bijdraagt bij aan snellere besluitvorming.

Deze oplossing van GeoWeb helpt om de afvoer van afvalwater probleemloos te laten verlopen. Om het hierna te zuiveren, zodat er geen schadelijke afvalstoffen in het milieu terecht komen. Gezuiverd water wordt ook steeds meer hergebruikt, iets wat met de toenemende schaarste van water steeds belangrijker wordt.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54