Home / Klanten / Waterschap Rivierenland
Grasmaaier in een landschap met een lange dijk langs een weg.

Waterschap Rivierenland

Het inspecteren van dijken is een kritisch en complex proces dat de veiligheid van ons hele land raakt. Samen met Sweco heeft waterschap Rivierenland een mobiele GeoWeb-toepassing ontwikkeld die het inspecteren van dijken ondersteunt en transparant inzicht biedt in de inspectiedata.

De uitdaging: data dijkinspecties herleidbaar

Met de huidige klimaatinvloeden en het stijgende waterpeil wordt het beheer en de inspectie van onze dijken steeds kritischer gevolgd. Dat uit zich in de wettelijke plicht om álle inspectiedata nauwgezet te registreren en bij te houden. Alles moet herleidbaar zijn. Niet alleen de schademeldingen, maar ook alle plekken waar inspecteurs zijn geweest en waar alles in orde was. Informatie mag niet meer alleen in de hoofden van mensen zitten, of in losse Excel-bestanden.

De oplossing: werkproces in GeoWeb-app

Het inspecteren van dijken is complex. De complexiteit zit vooral in het grote aantal schadesoorten en de grote groep van collega’s en aannemers die bij de dijkinspecties en de herstel- en verbeterwerkzaamheden betrokken zijn. Door slim gebruik te maken van de GeoWeb-modules Mobile en Workflow is het hele werkproces rond de dijkinspecties nu ingericht in een app voor dijkinspecties.

De opbrengst: data efficiënt en transparant geregistreerd

Inspecteurs kunnen met de mobiele app het veld ingaan en hun inspecties met GeoWeb gaan uitvoeren. Hun bevindingen komen direct in het systeem. De dijkbeheerders kunnen vervolgens, gewoon vanaf hun werkplek, beslissen wat er verder moet gebeuren: bijvoorbeeld een werkopdracht uitzetten bij een aannemer of de schademelding op ‘monitoren’ zetten. De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat alle data beter en transparanter wordt geregistreerd en dat waterschap Rivierenland aan alle wettelijke registratieverplichtingen voldoet.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05