Home / Klanten / Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas zorgt in het oosten van Brabant voor voldoende water (land- en tuinbouw en natuurgebieden), schoon water (afvalwaterzuivering) en veiligheid. GeoWeb wordt ingezet bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en bij het controleren (schouwen) van watergangen.


Impact: Wateroverlast voorkomen door data slim te gebruiken

De uitdaging

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor een deel hiervan. Het gaat om langlopende werkzaamheden, met veel partijen. Hoe krijgt iedereen toegang tot actuele gegevens over de locaties om hun werk goed te kunnen doen? Daarnaast is schouwen van de watergangen een belangrijke, terugkerende taak van Aa en Maas. Hoe kan dit makkelijker en efficiënter?   

De oplossing

Er is een informatiemanagementsysteem ontwikkeld, om informatie over HWBP-projecten op te slaan. GeoWeb vormt de centrale spil, waar alle data per locatie samen komt, overzichtelijk op de kaart. Alle betrokkenen kunnen deze informatie raadplegen, metadata en opmerkingen plaatsen en samenwerken met anderen. Ook kan er gelinkt worden naar SharePoint en is er een koppeling met Relatics (systems engineering software van Aa en Maas).

Voor het controleren (schouwen) van watergangengebruikt Aa en Maas GeoWeb Mobile. Hiermee zijn kaartapplicaties on- en offline,  via een app beschikbaar in het veld.  Meer informatie over deze toepassing. Lees ook welke andere waterschappen GeoWeb inzetten om te schouwen.

De opbrengst

Wat betreft het Hoogwaterbeschermingsprogramma is er dankzij GeoWeb nu één plek waar alle data samenkomt, waar inzichtelijk is wat de status is en waar alle betrokken partijen toegang tot hebben. Zo kan iedereen zijn werkzaamheden voor de dijkversterking op een efficiënte manier uitvoeren en goed samenwerken. Om zo wateroverlast in de toekomst te voorkomen. En schouwen is voor Waterschap Aa en Maas met GeoWeb Mobile makkelijker, nauwkeuriger en sneller.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54