Schouw-app

Efficiënte uitvoering van het schouwproces

Waterschappen voeren jaarlijks schouwrondes uit, om te controleren of de watergangen voldoende worden onderhouden en schoongemaakt. Voor gebruikers van GeoWeb is hiervoor de Schouw-App beschikbaar. Hiermee wordt de uitvoering van het schouwproces een stuk gemakkelijker en efficiënter.

Waterschap Zuiderzeeland

Alle waterschappen van Nederland gebruiken GeoWeb ter ondersteuning van het geo-informatieproces. Een deel van hen gebruikt ook de GeoWeb Schouw-Applicatie voor het uitvoeren van diverse schouwprocessen zoals de najaarsschouw, kadeschouw en keringenschouw. Zoals Waterschap Zuiderzeeland, waar de medewerkers hun mobiele telefoon gebruiken met daarop de Schouw-App. De registratie buiten wordt eenvoudig in een paar klikken vastgelegd.

Waterschap Hollands Delta

Ook Waterschap Hollandse Delta schouwt met GeoWeb. Ieder jaar worden er in het gebied duizenden kilometers aan sloten en singels gecontroleerd. Met de Schouw-App staan de schouwmeesters  in directe verbinding met het centrale systeem. De schouwwaarnemingen die zij invoeren, zijn daardoor real-time op kantoor beschikbaar voor verdere verwerking, zoals het versturen van de schouwbrieven.

Waterschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland maakt ook volop gebruik van de GeoWeb Schouw-App. De administratieve lasten zijn daardoor sterk verminderd, er is veel meer overzicht en de communicatie naar perceeleigenaren is verbeterd.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Schouw-Applicatie? Of over één van de andere GeoWeb-oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we helpen je graag verder.