Waterschap Zuiderzeeland gebruikt GeoWeb-app voor najaarsschouw

Waterschappen voeren jaarlijks een najaarsschouw uit, om te controleren of de sloten voldoende worden onderhouden en schoongemaakt. Sweco heeft hiervoor een schouw-app ontwikkeld op basis van GeoWeb. Hiermee wordt de uitvoering van het schouwproces een stuk gemakkelijker en efficiënter. Waterschap Zuiderzeeland is inmiddels het vierde waterschap dat deze schouw-app gebruikt.

Bijzondere najaarsschouw

De laatste najaarsschouw van Waterschap Zuiderzeeland, die ieder jaar medio november wordt uitgevoerd, verliep anders dan voorheen. Niet alleen mochten de medewerkers van Zuiderzeeland door de vogelgriep niet op de boerenerven komen, ook de registratie van de schouw was anders. Voor het eerst werd gebruikgemaakt van de GeoWeb schouw-app. Deze app zorgt ervoor dat de schouw nog efficiënter kan plaatsvinden.

Schouw uitvoeren met je mobiel

De medewerkers van Zuiderzeeland kunnen voor de schouw hun mobiele telefoon gebruiken met daarop de schouw-app. In het veld ziet een medewerker zijn eigen GPS-positie op de kaart en hij kan een sloot aantikken om aan te geven of deze wel of niet voldoende schoon is. De registratie wordt eenvoudig in een paar klikken vastgelegd.

Nog sneller informatie registeren en uitwisselen

Jelle Visser (Afdelingsmanager Waterbeheer Waterschap Zuiderzeeland): “We hebben in het afgelopen jaar weer grote stappen kunnen zetten. Met de schouw-app kunnen we in het veld nog sneller informatie registeren en uitwisselen. Deze informatie kan vervolgens makkelijk gebruikt worden voor de schouwbrieven die met GeoWeb worden gegenereerd. Alle slooteigenaren ontvangen één schouwbrief voor alle sloten die niet goed zijn onderhouden. Hierin staat dat het vereiste onderhoud alsnog moet worden uitgevoerd vóór de herschouw. In de bijlage ziet de slooteigenaar een afbeelding van de sloot en de contactgegevens van de toezichthouder. Op die manier kunnen we nog sneller communiceren.”

Nieuwsgierig naar deze schouw-app?

Voor meer informatie over de GeoWeb schouw-app en de ervaringen van een ander waterschap kunt u ook het eerder verschenen artikel over Waterschap Noorderzijlvest in GIS-Magazine bekijken. U kunt vanzelfsprekend ook contact met ons opnemen voor meer informatie of voor een (vrijblijvende) demonstratie. Wij helpen u graag verder.

Zien is geloven

GeoWeb biedt oneindig veel mogelijkheden, om (big) data te koppelen aan geografische kaarten. Je kunt dit het beste zelf ontdekken door in de wereld van GeoWeb te stappen. Vraag daarom een gratis demo aan.

Gratis demo aanvragen