Home / Nieuws / Waterschap Rivierenland: mobiele dijkinspecties met GeoWeb
Rivierenlandschap

Waterschap Rivierenland: mobiele dijkinspecties met GeoWeb

Voor haar schouwprocessen (maaischouw, diepteschouw, etc.) maakt waterschap Rivierenland al langere tijd gebruik van GeoWeb. En sinds anderhalf jaar inspecteert de organisatie ook al haar wegen met een applicatie op basis van de GeoWeb-modules Mobile en Workflow. Dat bevalt zo goed dat het waterschap samen met Sweco nu ook een mobiele GeoWeb-toepassing heeft ontwikkeld voor het inspecteren van de dijken. Naar verwachting gaat deze applicatie nog voor de zomer in productie. We praten erover met Paul Homburg, senior werkvoorbereider van de afdeling Beheer en Onderhoud.

Wettelijke verplichtingen

Met de huidige klimaatinvloeden en het stijgende waterpeil ligt het beheer en de inspectie van onze dijken misschien nóg meer onder een vergrootglas dan ooit tevoren. Dat uit zich ook in de wettelijke plicht om álle inspectiedata nauwgezet te registreren en bij te houden. “En dan gaat het niet alleen om de schademeldingen, maar ook om alle plekken waar de inspecteurs zijn geweest en waar alles in orde was”, legt Paul uit. “Alles moet herleidbaar zijn. Informatie mag niet meer alleen in de hoofden van mensen zitten, of in losse Excel-bestanden.”

Doorontwikkeling niet ondersteund

Net als sommige andere waterschappen liep Rivierenland ertegenaan dat doorontwikkeling van hun huidige applicaties niet meer ondersteund zou worden door de leveranciers. Dit was eerder ook al het geval bij de wegeninspecties. Mede om die reden koos Rivierenland er anderhalf jaar geleden voor om hun wegeninspecties te gaan uitvoeren met behulp van GeoWeb.

Screenshot GeoWeb-app voor dijkinspecties.
Voorbeeldscherm GeoWeb-applicatie voor dijkinspecties.

Dijkinspecties zijn complexer

De ervaringen met die GeoWeb-app zijn volgens Paul erg positief. En dat enthousiasme van de gebruikers bereikte de dijkbeheerders van het waterschap. Al snel werd besloten ook voor de dijkinspecties een vergelijkbare toepassing te gaan ontwikkelen. Paul: “Het inspecteren van dijken is weliswaar een stuk complexer dan wegeninspecties, maar in de basis is het overall proces vergelijkbaar. De complexiteit zit vooral in het grote aantal schadesoorten en de veel grotere groep van collega’s en aannemers die bij de dijkinspecties en de herstel- en verbeterwerkzaamheden betrokken zijn.”

Werkproces ingericht

Door slim gebruik te maken van de GeoWeb-modules Mobile en Workflow is het hele proces rond de dijkinspecties nu ingericht. “De komende weken doorlopen we de testfases”, aldus Paul. “Zodra die succesvol is afgesloten, kunnen onze inspecteurs met de mobiele app het veld ingaan en hun inspecties met GeoWeb gaan uitvoeren. Hun bevindingen komen direct in het systeem, waarna de dijkbeheerders, gewoon vanaf hun werkplek, kunnen beslissen wat er verder moet gebeuren: bijvoorbeeld een werkopdracht uitzetten bij een aannemer of de schademelding op ‘monitoren’ zetten.”

Screenshot GeoWeb-app voor dijkinspecties.
Registratie van schade gebeurt op basis van de Digigids van STOWA. Deze is in de app verwerkt.

Betere registratie

Voor de inspecteurs in het veld zal de nieuwe applicatie niet automatisch voor tijdwinst zorgen, maakt Paul duidelijk. In ieder geval niet op de korte termijn. Hij legt uit: “Ze moeten toch een aantal nieuwe handelingen uitvoeren en – anders dan voorheen – ook registreren waar ze zijn geweest; welke objecten ze allemaal hebben gezien.” Voor zijn collega’s die de data van de afdeling Beheer en Onderhoud beheren, levert de nieuwe toepassing waarschijnlijk wel tijdwinst op. “Want de nieuwe werkwijze zorgt er in ieder geval voor dat alle data beter en transparanter wordt geregistreerd en dat wij als waterschap aan de eerder genoemde wettelijke registratieverplichtingen voldoen. Met de oude werkwijze zou dat nog een lastige klus worden.”

Dijkinspecteurs Rivierenland aan het werk.

Paul verwacht dat de nieuwe applicatie voor de dijkinspecties nog voor deze zomer (2023) in gebruik kan worden genomen.

Meer weten?

Meerdere waterschappen, maar ook andere types organisaties, zijn bezig hun werkprocessen te ondersteunen met GIS-data en mobiele toepassingen. Geldt dat ook voor jouw organisatie? En wil je ook eens vrijblijvend verder praten over de mogelijkheden die GeoWeb jouw organisatie kan bieden? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Gerrit-Jan van den Burg

Projectleider

[email protected]
+31 (0)6 51 32 56 82