Weiland met sloot

Aa en Maas gaat schouwen met GeoWeb Mobile

Al enige jaren voert waterschap Aa en Maas haar schouwprocessen uit met behulp van GeoWeb. Om de schouwapplicaties te vernieuwen en de processen binnen de organisatie te uniformeren, is nu besloten over te stappen naar de module GeoWeb Mobile. Dit opent ook de weg om gefaseerd andere GeoWeb modules te gaan gebruiken, zoals bijvoorbeeld de module Workflow.

Mobiel Schouwen

Waterschap Aa en Maas controleert tijdens de schouw de B-watergangen (watergangen met een lokale water aan- en afvoerende functie), waarbij gelet wordt op de doorstroom van de sloten, controle op begroeiing van het talud en bodem en duikerverstoppingen. Tijdens de zogenaamde groenprocedure worden de A-watergangen geschouwd (watergangen met een belangrijke water aan- of afvoerende functie); er wordt o.a. gelet op toegankelijkheid van het onderhoudsplan en snoeien van bomen en struiken.

Door het schouwproces met een mobiele applicatie te ondersteunen kunnen medewerkers ter plekke aangeven waar struiken of takken de doorgang van de machines van het waterschap verhinderen. Op deze plekken wordt aan landeigenaren gevraagd om de zogenaamde maaipaden vrij te maken en te houden. Na de inventarisatie in het veld, kunnen vervolgens met één druk op de knop de perceeleigenaren worden aangeschreven die de plicht hebben om de struiken of takken op hun percelen te snoeien. Bij de nacontrole wordt bekeken of de struiken en takken voldoende zijn gesnoeid.

Vernieuwen en uniformeren

Waterschap Aa en Maas heeft Sweco gevraagd de huidige schouwapplicaties te vernieuwen en te uniformeren. Daarbij is gekozen voor een gefaseerde invoering, waarbij eerst de inwinning (de schouw) via GeoWeb Mobile wordt ingevoerd. GeoWeb Mobile biedt de mogelijkheid om kaartapplicaties online (maar ook offline) via een native app beschikbaar te stellen in het veld. Gebruikers kunnen de informatie raadplegen, wijzigen en opslaan, met daarbij het gemak van de mobiele functies zoals de GPS en het maken van foto’s. Ook voor haar zogenoemde ‘groenprocedure’ stapt Aa en Maas over op GeoWeb Mobile. Tot nu toe maakte het waterschap voor die groenprocedure gebruik van de HTML5-viewer van GeoWeb.

Integratie met Workflow

Na de ingebruikneming van GeoWeb Mobile, is Aa en Maas op termijn van plan om ook andere GeoWeb modules toe te passen. Het voordeel van de losse modules is dat iedere organisatie dit gefaseerd en gecontroleerd kan inrichten. Een voor de hand liggende integratie is die tussen de modules Mobile en Workflow. Deze integratie biedt de mogelijkheid om heldere en begrijpelijke gebruikersinteracties te ontwerpen die ook de bredere werkprocessen ondersteunen. Zowel in het veld, als op kantoor.

Ook de achterkant van het proces

Waterschap Aa en Maas wil met de GeoWeb module Workflow 5 ook de achterkant van het proces vernieuwen. Het automatisch genereren van brieven aan landeigenaren zal daardoor nog beter geïntegreerd zijn met onder andere het mobiele schouwproces.

Flexibel en gefaseerd het werkproces ondersteunen

Met de overstap naar de GeoWeb modules maakt Aa en Maas gebruik van de veelzijdige mogelijkheden die de modules van GeoWeb bieden. De modules van GeoWeb zijn flexibel in te zetten, kunnen los of in samenhang worden gebruikt, en iedere module ondersteunt weer een ander deel van het werkproces bij organisaties.

Meer weten?

Wil jij ook wel eens weten wat jouw organisatie met de flexibele GeoWeb modules zou kunnen doen? Neem contact met ons op. We vertellen je graag meer of komen langs voor een vrijblijvende demonstratie. Je kunt ook alvast zelf een gratis demoversie aanvragen.