Schouw-App: efficiënte uitvoering van het schouwproces

Waterschappen voeren jaarlijks schouwrondes uit om te controleren of de watergangen voldoende worden onderhouden en schoongemaakt. Voor gebruikers van GeoWeb is hiervoor de Schouw-App beschikbaar, gebaseerd op GeoWeb Mobile. Hiermee wordt de uitvoering van het schouwproces een stuk gemakkelijker en efficiënter.

Schouw-App bij Waterschap Zuiderzeeland

Alle waterschappen van Nederland gebruiken GeoWeb ter ondersteuning van het geo-informatieproces. Een deel van hen gebruikt ook de GeoWeb Schouw-App voor het uitvoeren van diverse schouwprocessen, zoals de najaarsschouw, kadeschouw en keringenschouw. Bij Waterschap Zuiderzeeland gebruiken medewerkers bijvoorbeeld hun mobiele telefoon met daarop de Schouw-App. De registratie buiten wordt eenvoudig in een paar klikken vastgelegd.

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas gebruikte GeoWeb al voor het aanmaken van de schouwbrieven. Inmiddels ondersteund de Schouw-App ook het groenprocedureveldwerk. Binnenkort volgt ook de najaarsschouw.

Voorbeeld GeoWeb Schouw-App op mobiel
Voorbeeld van de GeoWeb Schouw-App op mobiel
Voorbeeld GeoWeb Schouw-App op mobiel
Voorbeeld GeoWeb Schouw-App op mobiel

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland voert de inspectie van de wegen in haar areaal uit met behulp van de Schouw-App. Ook de brieven van de najaarsschouw worden met behulp van GeoWeb gegenereerd. Vanaf volgend jaar voert waterschap Riverenland ook de dijksinpectie uit met de Schouw-App.

Wil je meer informatie over Schouw-App of over GeoWeb? Neem dan contact met ons op.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54