Home / Klanten / Gemeente Renkum

Gemeente Renkum

De basisregistratie Kadaster (BRK) is essentieel voor een groot aantal gemeentelijke taken. En bevat ontzettend veel informatie die medewerkers uit verschillende afdelingen dagelijks nodig hebben. De gemeente Renkum kiest er daarom voor om de BRK met GeoWeb toegankelijk te maken. Zodat iedere medewerker alleen de informatie kan raadplegen en gebruiken, die hij of zij nodig heeft. Wel zo makkelijk.


Impact: Sneller en makkelijker BRK-gegevens gebruiken en koppelen

De uitdaging

De BRK bevat informatie over o.a. percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals erfpacht) en leidingnetwerken. Ook de kadastrale kaart staat in de BRK, met daarop percelen en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten. Al deze BRK-gegevens worden in de basisregistratiedatabase opgenomen van de gemeente Renkum.


Medewerkers uit de hele organisatie hebben dagelijks uiteenlopende informatie uit de BRK nodig, om hun werk goed te kunnen doen. De database bevat zo ontzettend veel gegevens, hoe zorg je ervoor dat deze voor iedereen makkelijk te vinden is?

De oplossing

Er een vertaalslag gemaakt van het originele datamodel van het Kadaster naar datgene wat medewerkers van de gemeente dagelijks nodig hebben. De kadastrale gegevens worden met GeoWeb in een viewer gevisualiseerd en kunnen gekoppeld worden aan gegevens uit andere basisregistraties (bijv. de BAG) of aan andere data van de gemeente.

De opbrengst

Door de visuele weergave op een kaart, is het voor medewerkers van de gemeente Renkum veel makkelijker om de BRK-informatie op te zoeken en te interpreteren. Ook zien zij alleen de informatie die zij nodig hebben voor hun werk. Voorheen gingen er dagelijks veel verzoekjes naar ICT om de complexe database te raadplegen, dat is verleden tijd. Met Geoweb kan de BKR-informatie veel makkelijker gebruikt worden. Het scheelt veel tijd, is een stuk efficiënter, er wordt altijd gewerkt met de meest actuele informatie en bovendien kan er nu ook gekoppeld worden met andere basisregistraties of bronnen van de gemeente.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54