Home / Klanten / Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschappen voeren jaarlijks een najaarsschouw uit, om te controleren of de sloten voldoende worden onderhouden en schoongemaakt. Waterschap Zuiderzeeland gebruikt daarvoor de schouw-app van GeoWeb. Hiermee wordt de uitvoering van het schouwproces een stuk gemakkelijker en efficiënter.


Impact: Najaarsschouw sneller en efficiënter uitgevoerd

De uitdaging

Waterschap Zuiderzeeland voert ieder jaar de najaarsschouw uit. Zo wordt bijvoorbeeld nagegaan of sloten goed genoeg worden schoongemaakt en of kaden en dijken voldoende worden onderhouden. Medewerkers moeten hiervoor meerdere malen het veld in. Daarnaast moeten zij contact opnemen met zowel de perceeleigenaren als collega’s op kantoor. Dit kost veel tijd en afstemming. Hoe kan dit sneller en efficiënter?

De oplossing

De medewerkers van Zuiderzeeland kunnen voor de schouw hun mobiele telefoon gebruiken met daarop de schouw-app. In het veld ziet een medewerker zijn eigen GPS-positie op de kaart en hij kan een sloot aantikken om aan te geven of deze wel of niet voldoende schoon is. De registratie wordt eenvoudig in een paar klikken vastgelegd en vervolgens automatisch verwerkt in de schouwbrief. Alle slooteigenaren ontvangen één schouwbrief voor alle sloten die niet goed zijn onderhouden. Hierin staat dat het vereiste onderhoud alsnog moet worden uitgevoerd vóór de herschouw. In de bijlage ziet de slooteigenaar een afbeelding van de sloot en de contactgegevens van de toezichthouder.

De opbrengst

Met de schouw-app kunnen medewerkers in het veld nog sneller informatie registeren en uitwisselen. Deze informatie kan vervolgens makkelijk gebruikt worden voor de schouwbrieven die met GeoWeb worden gegenereerd. Het schouwproces is efficiënter, makkelijker en nauwkeuriger geworden. En het communiceren met slooteigenaren is veel duidelijker en inzichtelijker geworden. Dit bespaart tijd en kosten.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54