Home / Klanten / Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Provincies hebben een brede verantwoordelijkheid op verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, openbaar vervoer en milieubeheer. Om de beschikbare geografische data vanuit verschillende informatiebronnen makkelijk en eenduidig te kunnen ontsluiten, maakt provincie Noord-Holland gebruik van GeoWeb.


Impact: Alle interne en externe GIS-views vanuit één systeem

De uitdaging

Provincies hebben een brede verantwoordelijkheid op verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, openbaar vervoer en milieubeheer.

In het geval van de provincie Noord-Holland gaat het daarbij om een gebied met ruim 2,5 miljoen inwoners, verdeeld over 53 gemeenten. Dagelijks staat de provincie voor de uitdaging om afgewogen beleidsmaatregelen te formuleren, uit te voeren en te communiceren. Geografische data zijn hierbij van ongekend belang.

De oplossing

Om de beschikbare geografische data vanuit verschillende informatiebronnen makkelijk en eenduidig te kunnen ontsluiten, is de provincie Noord-Holland overgestapt op GeoWeb. De ruime mogelijkheden om GeoWeb op zowel desktop, tablet als smartphone te gebruiken, zorgden voor een aanzienlijke toename van het aantal toepassingen dat de provincie kon realiseren op basis van haar geografische informatie.

De opbrengst

De intuïtieve interface en de uitgebreide koppelingsmogelijkheden met andere informatiesystemen bieden de provincie alle ruimte om de gewenste kaarten te creëren. Daarmee heeft de provincie een belangrijk instrument in handen gekregen, zowel ter ondersteuning van de beleidsvorming en werkprocessen, als voor de communicatie naar externe belanghebbenden en geïnteresseerden.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54