Home / Klanten / Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die dagelijks werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. GeoWeb is de basis voor een groot aantal verschillende oplossingen die Rijkswaterstaat in gebruik heeft.


Impact: Meer dan 200 GeoWeb-sites dragen bij aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland

De uitdaging

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de verkeerswegen en vaarwegen in ons land. De organisatie staat daarbij voor een duurzame leefomgeving. Om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden is de organisatie iedere dag opnieuw afhankelijk van actuele en exacte gegevens over alle locaties die onder haar beheer vallen of daar invloed op hebben. Deze data is in verschillende vormen beschikbaar en is afkomstig vanuit een zeer groot aantal bronnen.

De oplossing

GeoWeb is dé bouwsteen voor een groot aantal oplossingen van Rijkswaterstaat waarin veel data samenkomt. Een voorbeeld is het weergeven van alle locaties op de Noordzee waar nog ruimte is voor ontwikkeling. Maar ook het dagelijks onderhoud van de vaarwegmarkeringen. Als er een boei omslaat of een lamp kapot is, dan komt er meteen een melding met locatie binnen bij de verantwoordelijke beheerder. Verkeersveiligheid en bestrijding van geluidsoverlast zijn andere voorbeelden waarbij GeoWeb wordt ingezet bij het aanpakken van belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

De opbrengst

In totaal heeft Rijkswaterstaat meer dan 200 toepassingen ontwikkeld die allemaal op GeoWeb zijn gebaseerd. Meer dan 40 hiervan zijn bovendien openbaar toegankelijk via het GeoWeb-portaal van Rijkswaterstaat. Duizenden gebruikers hebben de beschikking over een geografisch informatiesysteem waarmee data uit verschillende bronnen in dezelfde kaart gevisualiseerd en gecombineerd kan worden. Medewerkers hebben altijd de meest actuele en relevante gegevens direct beschikbaar. Dit leidt tot kostenbesparing, tijdsbesparing en verhoogde veiligheid.

Op het openbare GeoWeb-portaal zijn momenteel 44 viewers beschikbaar.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]nl
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54