Home / Klanten / Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer

Als grote gemeente wil Haarlemmermeer meer informatie beschikbaar maken voor burgers en medewerkers door middel van geografische kaarten. Het combineren van verschillende datasets in kaarten leidt bovendien tot nieuwe inzichten en tot meer samenwerking tussen afdelingen.


Impact: Betere informatievoorziening voor inwoners en meer interne samenwerking

De uitdaging

‘Meer op de kaart.’ Zo formuleert gemeente Haarlemmermeer haar uitdaging om burgers en medewerkers van nuttige informatie te voorzien via online kaarten. Met ArcGIS en GeoWeb beschikt de gemeente over de juiste tools om deze taak in te vullen. Maar wat zijn de thema’s waar behoefte aan is? En wat is nodig om ervoor te zorgen dat naast het ontwikkelen van themakaarten, ook het beheer van GeoWeb en ArcGIS te borgen?

De oplossing

Inventarisatie onder inwoners en bedrijven leidde tot een aantal thema’s waar duidelijk vraag naar was. Zo was er duidelijk behoefte aan informatie over werkzaamheden, vooral waar het gaat om groenvoorziening en wegen. Dat heeft onder andere geleid tot de werkzaamhedenkaart. Andere themakaarten die intussen zijn gepubliceerd, zijn een strooiroutkaart, de parkeerzonekaart, en – ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen – de kaart met stemuitslagen per wijk en per stembureau.

Voorbeeld van stembureaus op de kaart

De opbrengst

Een groeiend aantal kaarten is op de website van Haarlemmermeer beschikbaar voor inwoners. Intern ontstaan er nieuwe inzichten op het moment dat verschillende datasets worden samengevoegd op de kaart. Is er bijvoorbeeld een verband tussen locaties van opgerolde hennepkwekerijen en locaties van meldingen drugsoverlast? Of hoe ziet de energietransitiekaart eruit als alle data in lagen aan de kaart wordt toegevoegd? Het combineren van datasets leidt daarnaast ook tot meer samenwerking tussen verschillende afdelingen.

Lees meer over de oplossingen van de gemeente Haarlemmermeer.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54