Home / Klanten / Drinkwaterbedrijf PWN

Drinkwaterbedrijf PWN

Bij werkzaamheden en storingen wil drinkwaterbedrijf PWN dat klanten daar zo min mogelijk last van hebben. Daar is actuele informatie over het leidingnetwerk voor nodig en daar gebruiken zij een systeem voor dat op GeoWeb gebaseerd is.


Impact: Sneller handelen bij storingen of werkzaamheden

De uitdaging

Als drinkwaterbedrijf heeft PWN voortdurend actuele informatie over het leidingnetwerk nodig. Informatie over storingen en werkzaamheden moeten voor de hele organisatie beschikbaar zijn. En een deel van deze informatie moet ook gedeeld worden met klanten.  Hoe zorg je dat deze informatie beschikbaar is, storingen snel worden opgelost en andere werkzaamheden ook zo snel mogelijk worden uitgevoerd?

De oplossing

PWN gebruikt een op GeoWeb gebaseerd systeem, waarmee alle medewerkers toegang hebben tot dezelfde gegevens van het leidingnetwerk. Dankzij dit systeem kan PWN snel handelen bij storingen of werkzaamheden. Als een medewerker bijvoorbeeld een lekkage of storing invoert via de kaart, dan wordt die informatie via Workflows meteen doorgezet naar verschillende andere systemen. Dankzij dit systeem kunnen monteurs direct de juiste afsluiters lokaliseren en zorgen dat het juiste deel van de waterleiding wordt afgesloten. En dezelfde data wordt ook doorgezet naar de publieke PWN-website. Zo kunnen klanten zien waar en waarom er tijdelijk geen water kan worden geleverd

De opbrengst

Door over actuele data te beschikken, kan PWN ervoor zorgen dat in geval van werkzaamheden of storingen, de afsluiting van de watertoevoer zo kort mogelijk duurt. Zodat klanten hier zo min mogelijk last van hebben. Ook de samenwerking met andere netbeheerders (telecom, elektra etc.) wordt efficiënter, omdat PWN steeds beter uitwisselbare GIS-data kan aanleveren en verwerken.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54