Home / Klanten / Schone rivieren

Schone rivieren

Plastic is een groot probleem voor al het leven in zee. Veel van dit zwerfvuil komt via rivieren in zee terecht. Het initiatief ‘Schone Rivieren’ zorgt samen met duizenden vrijwilligers dat rivieroevers worden opgeruimd. GeoWeb wordt ingezet bij deze grootschalige opruimacties.


Impact: Grootschalige opruimacties van zwerfvuil zorgen voor minder plastic in zee

De uitdaging

Om ervoor te zorgen dat er geen plastic zwerfvuil meer via de rivieren naar zee stroomt, werken veel partijen samen. O.a. IVN, Natuurmonumenten, provincies, gemeenten, terreinbeheerders, (drinkwater)bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten. En ook RWS. Met zoveel partijen, gebieden en gebiedscoördinatoren is communicatie en werving van vrijwilligers een behoorlijke uitdaging. Hoe kan een onlinetool hierbij ondersteunen?

De oplossing

Bij RWS wordt GeoWeb al jaren grootschalig ingezet om uiteenlopende werkprocessen en projecten te ondersteunen. Bij het initiatief ‘Schone Rivieren’ wordt GeoWeb nu ook ingezet als publieke communicatietool. Op de kaart van ‘Schone rivieren’ kun je zien waar de opruimacties zijn. Je kunt je aanmelden als vrijwilliger en tijdens het opruimen foto’s uploaden van het zwerfvuil. Na afloop worden ook de monitoringsresultaten toegevoegd (hoeveel kilo vuilnis er gevonden is en waar deze uit bestond).

De opbrengst

Het communiceren en coördineren van de opruimacties verloopt een stuk efficiënter dankzij GeoWeb, het scheelt veel tijd. Er is nu een landelijke kaart die inzicht geeft hoe groot het probleem is. Deze helpt om mensen in beweging krijgen en dit leidt tot indrukwekkende resultaten. Zoals bijv. een ochtend opruimen in Zeeland, waar 500 vrijwilligers 30.000 kilo zwerfvuil hebben opgeruimd.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54