Hoe GeoWeb helpt om geluidsoverlast bij snelwegen te verminderen

Dag en nacht verkeer horen razen, je moet er niet aan denken. Wegverkeer is een van de belangrijkste oorzaken van geluidsoverlast. Het kan leiden tot slapeloze nachten en gezondheidsklachten. Daarom heeft Rijkswaterstaat (RWS) de afgelopen jaren veel maatregelen getroffen om overlast te beperken, maar nog niet al het werk is gedaan. Ingenieursbureaus Movares en Sweco onderzoeken 1000 kilometer snelweg waar de geluidsnorm nog wordt overschreden. En dit doen ze op een bijzondere, innovatieve manier.

Meerjarenprogramma Geluid

Het onderzoek richt zich op de rijkswegen in de provincies Noord-Holland, Gelderland en Overijssel en maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG). Experts zoals akoestici, omgevingsmanagers, juristen en ontwerpers onderzoeken gezamenlijk oplossingen en kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘stil’ asfalt, een geluidsscherm of een geluidswal.

Complex project met veel data en uiteenlopende disciplines

Er is veel data beschikbaar over de 1000 kilometer snelweg. Daarnaast is er informatie over de omgeving en over mogelijke oplossingen. Deze informatie moet aan elkaar gekoppeld worden. Niet alleen in de fase van het onderzoek om besluiten te nemen. Ook als alle betrokken disciplines met de uitvoering aan de slag gaan. Kortom, een complex project met veel data en veel uiteenlopende disciplines. Hoe pak je dit slim aan?

Overzicht en iedereen toegang tot alle informatie

Derk Jan van Bunnik, projectleider MJPG 3 bij Sweco: “We hebben 2 bestaande tools geïntegreerd. GeoWeb is een softwareproduct van Sweco dat relevante gegevens aan geografische kaarten toevoegt.
ObjectLive! is een webplatform van Movares dat objectinformatie (bijvoorbeeld over geluidsschermen) en procesinformatie (bijvoorbeeld ontwerp, aanleg, onderhoud) bevat. Bij 1000 km snelweg en zoveel betrokken disciplines is overzicht belangrijk. En iedereen moet toegang hebben tot alle informatie, dat kan door de integratie van deze 2 webapplicaties”.

Precies zien wat waar zich bevindt en wat de impact is als er iets verandert

“Je kunt nu precies zien waar (locatie) zich wat bevindt in onderlinge samenhang. En als er iets verandert waar dat impact op heeft. Een dergelijke totaaloplossing is bij de aanpak van dit soort grootschalige projecten nog niet eerder vertoond. Dat het ontwerp, de uitkomst van het akoestisch onderzoek en de informatie van de omgevingsmanagers allemaal in 1 kaart zichtbaar is (GeoWeb). En dat daarnaast ook opgestelde documenten die betrekking hebben op een specifiek gedeelte, direct opvraagbaar is (Objectlive!). Dat is echt uniek! Wij zijn er trots op dat we op deze manier bijdragen aan de ambitie van RWS om geluidsoverlast door wegverkeer, voor bewoners te reduceren”.

Wilt u meer weten over de toepassing van GeoWeb in dit project of voor uw organisatie?

Neem dan contact op met Marcel Steenis, productmanager GeoWeb bij Sweco via T 06 – 54 28 77 05 of E [email protected]

Zien is geloven

GeoWeb biedt oneindig veel mogelijkheden, om (big) data te koppelen aan geografische kaarten. Je kunt dit het beste zelf ontdekken door in de wereld van GeoWeb te stappen. Vraag daarom een gratis demo aan.

Gratis demo aanvragen