Provincie Zeeland: klachten mobiel bereik in kaart gebracht met GeoWeb

Bij de provincie Zeeland heeft men onlangs GeoWeb ingezet om de resultaten van een grootscheeps onderzoek naar mobiel bereik inzichtelijk te maken en te communiceren. Door de klachten van bewoners over hun mobiele bereik te combineren met de locatie waar de klachten zijn vastgesteld, is een overzichtelijke kaart ontstaan die duidelijk maakt waar de klachten zich afspelen.

Enquête mobiel bereik
Twee maanden lang hadden inwoners van de provincie Zeeland de tijd om hun antwoord te geven op de vragen van het grote bereikbaarheidsonderzoek van de provincie Zeeland. Bijna 2400 reacties kwamen binnen; hoofdzakelijk afkomstig van mensen die zeiden problemen te hebben met de bereikbaarheid van hun mobiele telefoon. Met het onderzoek probeerde de provincie meer duidelijkheid te krijgen waar de klachten vandaan komen en of er bepaalde gebieden zijn waar meer klachten zijn dan elders.

Alle klachten op een landkaart
De reacties van alle respondenten zijn door de provincie verwerkt in GeoWeb. Het resultaat is een kaart die meteen visueel duidelijk maakt wat de spreiding is van het probleem en laat zien dat de klachten zich niet beperken tot de grensstreken, zoals aanvankelijk gedacht werd.

Openbaar te raadplegen
De GeoWeb-kaart is openbaar toegankelijk via de website van de provincie. Bezoekers van de site kunnen inzoomen op hun woonplaats. En door te schakelen tussen de verschillende informatielagen kan bijvoorbeeld zichtbaar worden gemaakt voor welke provider op welke plaatsen klachten zijn ontvangen. De provincie gaat in gesprek met de providers en gebruikt de verzamelde gegevens en kaartbeelden als input voor het overleg.

En wat doet u met GeoWeb?
Heeft al bedacht wat u allemaal met GeoWeb zou kunnen doen? Neem contact op en laat ons weten wat uw ideeën of wensen zijn. Wij adviseren u graag over de vele manieren waarop u GeoWeb kunt inzetten in uw specifieke situatie. Alvast een kijkje nemen? Vraag dan gratis een demo aan via onze site.