De regionale risicokaart van Omgevingsdienst Haaglanden: ‘een onmisbaar stuk gereedschap’

Felix van der Meijden is veiligheids- en milieuspecialist bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Samen met zijn collega’s heeft hij met behulp van GeoWeb een regionale veiligheidskaart ontwikkeld. De kaart gaat qua informatieverstrekking een stuk verder dan wat wettelijk verplicht is, en ook qua vormgeving en gebruiksvriendelijkheid heeft de Omgevingsdienst de lat hoog gelegd.

Externe veiligheid
Externe veiligheid. Dat is het vakgebied waarin Van der Meijden werkzaam is. Voor de Omgevingsdienst Haaglanden houdt hij zich dagelijks bezig met de inventarisatie van risicovolle objecten en situaties. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gasleidingen, transporten van gevaarlijke stoffen over de weg, en terreinen waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of verwerkt.

Verder met de regionale risicokaart
“Er zijn wettelijke voorschriften die aangeven welk type bedrijven en objecten verplicht in een kaart moeten zijn geïnventariseerd”, legt Van der Meijden uit. “Deze risicobronnen zijn opgenomen in de officiële provinciale risicokaarten, waarvan de publieksversie bijvoorbeeld via www.risicokaart.nl te raadplegen is. Helaas zijn de mogelijkheden van deze kaarten redelijk beperkt qua lay-out en gebruiksgemak. Om die reden hebben wij voor onszelf een regionale risicokaart gemaakt die niet alleen gebruiksvriendelijker is, maar ook meer presentatiemogelijkheden biedt.”

Alle risico’s die van invloed zijn op de ruimtelijke ordening
Maar het is niet alleen een kwestie van vormgeving en gebruiksgemak. Ook inhoudelijk gaat de regionale risicokaart verder dan de wettelijke vereisten. Van der Meijden: “De wettelijke verplichtingen hebben grotendeels betrekking op gevaarlijke stoffen. Maar andere risicobronnen kunnen ook van invloed zijn op onze leefomgeving. Zo zijn wij momenteel bezig alle windturbines in onze regio te inventariseren. Net als gevaarlijke stoffen zijn de risico’s van afbrekende wieken, gondels en omvallende masten factoren waarmee je rekening moet houden in de ruimtelijke ordening.”

De regionale risicokaart biedt direct inzicht
De Omgevingsdienst gebruikt haar risicokaart veelvuldig voor het toetsen van ruimtelijke ordeningsplannen. “Met de kaart kunnen wij dat soort plannen toetsen op de veiligheidscontouren”, aldus Van der Meijden. “Veiligheidscontouren zijn de gebieden rond om een risicobron waarbinnen bijvoorbeeld geen huizen of scholen mogen worden gebouwd. Maar daarnaast zijn in onze kaart ook de invloedsgebieden grafisch weergegeven. De invloedsgebieden zijn van belang voor het berekenen van het groepsrisico, dat wil zeggen het aantal slachtoffers dat je kunt verwachten in geval van een calamiteit. Dat kan een brand of explosie zijn, of een ander scenario. Voor ieder scenario geldt zo´n veiligheidsgebied. Voor aardgastransportleidingen en het vervoer van LPG over de weg is de hoogte van het groepsrisico door middel van een drietal kleuren op de risicokaart inzichtelijk gemaakt. Daardoor kun je de haalbaarheid van een ruimtelijk plan heel snel beoordelen.”

GeoWeb 5
De Omgevingsdienst was een van de eerste organisaties die gebruikmaakte van GeoWeb 5. En over die ervaring is Van der Meijden goed te spreken. “De nieuwe versie is gebruiksvriendelijk en lekker snel. En voor ons bood de software de grafisch aantrekkelijke mogelijkheden waarnaar wij op zoek waren.”

Een onmisbaar stuk gereedschap
Naast de grafische opties, maakt de Omgevingsdienst ook gebruik van de mogelijkheden in GeoWeb om de uitkomsten van de groepsrisicoberekeningen aan de kaart toe te voegen. Deze kunnen geraadpleegd worden door in de kaart op de objecten, bijvoorbeeld een gasleiding, te klikken. “Al bij al is het een behoorlijk geavanceerde kaart aan het worden”, zegt Van der Meijden. Om er direct aan toe te voegen: “Voor ons is de regionale risicokaart een onmisbaar stuk gereedschap is geworden.”

Meer weten over GeoWeb?
Steeds meer organisaties gebruiken GeoWeb op steeds meer verschillende manieren. Wilt u weten wat binnen uw organisatie de mogelijkheden zijn om GeoWeb in te zetten? Neem contact met ons op. Of vraag alvast de gratis een demo aan.

Gratis demo aanvragen