Bodeminformatie

Leeuwarden maakt bodeminformatie beschikbaar via informatiekaart

Als u van plan bent een huis te kopen, dan wilt u natuurlijk weten wat er allemaal in de bodem zit op en rond uw nieuwe adres. Is er sprake van verontreiniging? Zijn er brandstoftanks aanwezig? De gemeente Leeuwarden heeft een handige manier ontwikkeld om dit soort vragen van burgers en makelaars te beantwoorden. Met GeoWeb heeft Leeuwarden een digitale, publiek toegankelijke bodemkaart gerealiseerd. Daarmee kan iedereen een bodemrapport opstellen voor adressen binnen de gemeentegrenzen.

Zelf de gewenste informatie opzoeken
Willem Woudstra is functioneel beheerder stadsontwikkeling bij de gemeente Leeuwarden en vanaf het begin nauw betrokken bij de totstandkoming van de bodeminformatiekaart van Leeuwarden. “Via onze balie en telefonisch kwamen altijd al veel vragen binnen over de bodem”, vertelt hij. “Twee jaar geleden begonnen wij ons dan ook af te vragen of het niet mogelijk zou zijn dat mensen zelf hun gewenste informatie zouden kunnen opzoeken.” Het antwoord werd gevonden in de ontwikkeling van de digitale, publiek toegankelijke bodemkaart die intussen al geruime tijd raadpleegbaar is via de site van de gemeente.

Bodemrapport voor de geselecteerde locatie
“De kaart is ontwikkeld op basis van een workflow die we twee jaar geleden in samenwerking met Sweco in GeoWeb hebben opgesteld”, blikt Woudstra terug. “Die workflow hebben wij in GeoWeb verder uitgebouwd tot een digitale toepassing waarin gebruikers een adres kunnen invoeren. Het adres verschijnt op de kaart en vervolgens kan de gebruiker zelf een gebied selecteren rond om dat adres. Van dat gebied kan hij vervolgens een bodemrapport genereren met alle soorten informatie die hij nodig heeft. Het rapport wordt in pdf-formaat beschikbaar gesteld.”

Gebruiksvriendelijke weergave van onze bodeminformatie
Voordat de bodemkaart beschikbaar was, moesten de medewerkers van Leeuwarden bij dit soort relatief eenvoudige bodemvragen alles opzoeken in het bodeminformatiesysteem. “Dat is het backofficesysteem, oftewel ons bronsysteem, dat alle bodemgegevens bevat”, legt Woudstra uit. “Maar juist omdat dat systeem álle gedetailleerde informatie bevat, is de gebruiksvriendelijkheid een stuk minder. De publieke bodemkaart is weliswaar gekoppeld aan ons bronsysteem, maar maakt alleen gebruik van die informatie waarvan wij denken dat die relevant is voor deze doelgroepen.”

Een toepassing met toekomst
Voor zover bekend bij Woudstra, zijn er nog niet veel gemeenten die op deze manier hun bodeminformatie aanbieden. Maar dat zou best wel eens kunnen veranderen in de toekomst. Want ook al heeft Leeuwarden nog niet heel veel reclame gemaakt voor haar bodemkaart, intussen weten steeds meer gebruikers hun weg te vinden naar de toepassing. “Dat zijn vooral makelaars en individuele burgers”, vertelt Woudstra. “Maar ook voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars kan de beschikbare informatie zeer relevant zijn.”

En wat doet u met GeoWeb?
Heeft al bedacht wat u allemaal met GeoWeb zou kunnen doen? Neem contact op en laat ons weten wat uw ideeën of wensen zijn. Wij adviseren u graag over de vele manieren waarop u GeoWeb kunt inzetten in uw specifieke situatie. Maakt u nog geen gebruik van GeoWeb, maar wilt u onze applicatie wel bekijken? Vraag dan gratis een demo aan via onze site.