Al uw assets inzichtelijk gemaakt op een digitale kaart

Informatie over de verschillende assets inzichtelijk samenbrengen en voor alle medewerkers toegankelijk maken. Dat is in een notendop de doelstelling die assetmanagers voor ogen hebben als zij GeoWeb inzetten. Twee voorbeelden uit de praktijk maken duidelijk dat GeoWeb zich hier bijzonder goed voor leent en leidt tot tijdwinst en gebruikersgemak.

Met GeoWeb is het mogelijk om de data van assets op een digitale, kaartgeoriënteerde manier in beeld te brengen en direct alle bijbehorende informatie te raadplegen. Waar enkele jaren geleden nog volop werd gewerkt met papieren kaarten of niet-visuele databases, zijn gebruikers dankzij een GeoWeb-oplossingen nu met enkele muisklikken bij de informatie die zij nodig hebben.

Assets op een kaartgeoriënteerde manier in beeld
Bij TenneT hebben ze hier nu al meerdere jaren ervaring mee. Als 1 van de 5 grootste netbeheerders in Europa is TenneT verantwoordelijk voor meer dan 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen. Alle leidingen, masten, hoogspanningsstations en andere assets zijn zorgvuldig geïnventariseerd en gedocumenteerd in databases. TenneT maakt gebruik van GeoWeb om de data van haar assets op een digitale, kaartgeoriënteerde manier in beeld te brengen en direct alle bijbehorende informatie te raadplegen.

Als er ergens vragen binnenkomen, bijvoorbeeld over een knetterende hoogspanningsmast, dan is het intypen van de locatie al voldoende om een kaartje te kunnen raadplegen waarop het gebied met de assets zichtbaar is. Zo kunnen de beheerders snel vaststellen om welke mast het gaat en wie de grondeigenaar is, zodat er meteen gericht iemand op pad kan worden gestuurd om te controleren wat er aan de hand is.

Alle benodigde informatie over woningen of bedrijfspanden bij de hand
Op een totaal ander terrein, maar op even succesvolle en doelmatige wijze, maakt de NVM gebruik van GeoWeb om haar 4000 aangesloten makelaars snel en makkelijk van alle informatie te voorzien over de omgeving van objecten die te koop staan. Bij de koop of verkoop van een woning of een bedrijfspand speelt informatie over de omgeving een cruciale rol. Makelaars zijn veel tijd kwijt aan het opstellen van bijvoorbeeld taxatierapporten, omdat zij veel verschillende bronnen moeten raadplegen, zoals het Kadaster, ruimtelijke plannen en bodemloketten.

Door alle benodigde informatie over ruimtelijke bestemming, bodem of kadastrale grenzen via één systeem beschikbaar te stellen, hebben alle NVM-makelaars op kantoor, maar ook op locatie via smartphone of tablet, direct toegang tot de belangrijkste ruimtelijke informatie van panden en gronden. GeoWeb presenteert deze informatie in een overzichtelijke, interactieve geografische kaart die online toegankelijk is. NVM-makelaars kunnen sneller en efficiënter hun werk doen. Dit levert niet alleen meer rendement en een forse tijdswinst op. Het verhoogt ook de kwaliteit van taxatierapporten en de overige dienstverlening waarbij ruimtelijke informatie van pas komt.

Wilt u ook ontdekken hoe wat GeoWeb kan betekenen voor uw asset management?
Bent u benieuwd naar de vele mogelijkheden van GeoWeb en de oplossingen die wij u kunnen bieden? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. U kunt ook alvast zelf een kijkje nemen. Vraag gratis een demo aan.

Gratis demo aanvragen