Faalkosten verminderen: dat doe je met GeoWeb!

Faalkosten zijn onnodige kosten die ontstaan in een bouw- of productieproces als gevolg van vermijdbare eigen fouten, of door vermijdbare fouten van andere partijen die in dat proces betrokken zijn. Er zijn veel verschillende oorzaken voor faalkosten, maar een van de belangrijkste oorzaken ligt in een gebrekkige communicatie en uitwisseling van gegevens. Software kan helpen de faalkosten te verminderen. En GeoWeb is daar een goed voorbeeld van.

Slimmer omgaan met informatie
Naarmate er meer partijen betrokken zijn in het proces, groeit het aantal afstemmingsmomenten en is er meer kans op fouten in de gegevensuitwisseling. Zeker in bouwprocessen en grote infrastructuurprojecten zijn er veel afzonderlijke partijen betrokken die elk hun deelprocessen en hun eigen databronnen inbrengen. Bij dit soort complexe processen groeit de behoefte om slimmer met informatie om te gaan.

Verschillende databronnen, één GIS-viewer
GeoWeb speelt in op deze behoefte en biedt al jaren de mogelijkheid om verschillende databronnen te ontsluiten met dezelfde eenvoudige GIS-viewer. Dit biedt organisaties de mogelijkheid om probleemloos met elkaars geo-informatie te werken, zonder dat er fouten optreden in de gegevensuitwisseling.

GeoWeb koppelen aan de databronnen van uw opdrachtgever
BAM Infra is een goed voorbeeld van een organisatie die als aannemer in complexe processen GIS-informatie en GeoWeb inzet om snel met informatie van de klant aan de slag te kunnen gaan. GeoWeb wordt door Bam Infra ingezet om interne disciplines te ondersteunen met geografisch inzicht, en assetgegevens in de juiste structuur terug te leveren aan de klant. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het risico op faalkosten. Een van de belangrijke voordelen van GeoWeb daarbij is dat BAM Infra snel (mobiel toegankelijke) webportalen kan opzetten met veel functionaliteit zonder te hoeven ‘investeren’ in software en/of ontwikkelkennis.

Referentieontwerp voor Rijnlandroute met GeoWeb
Een ander goed voorbeeld van hoe GeoWeb kan worden ingezet om faalkosten te verminderen is het referentieontwerp dat Sweco maakte voor de zogenaamde Rijnlandroute, in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Via GeoWeb maakte Sweco niet alleen alle relevante data van de opdrachtgever (zoals luchtfoto’s e.d.) beschikbaar voor de projectorganisatie, maar ook externe informatie, bijvoorbeeld over kabels en leidingen. Via webservices en GeoWeb kon op deze manier alle benodigde informatie gedeeld en gebruikt worden door alle betrokken projectpartners.

Data slim toepassen zorgt voor minder faalkosten
Vanuit Sweco hebben wij veel ervaring met het begeleiden van klanten die met GeoWeb aan de slag willen. Wij starten ieder project met een inventarisatie van de behoeften: wat is de klantvraag en welke data is nodig om het werk goed en efficiënt te doen? Niet alleen tijdens het project, maar ook op de langere termijn (hergebruik data). Ook dit zorgt voor minder faalkosten.

Wilt u ook minder faalkosten door slimme datatoepassing?
GeoWeb biedt veel slimme mogelijkheden om (big) data te koppelen aan geografische kaarten en databronnen van verschillende organisaties op eenduidige wijze te ontsluiten. Neem contact met ons op. We vertellen u graag meer of komen langs voor een vrijblijvende demonstratie. U kunt ook alvast zelf een gratis demoversie aanvragen.

Gratis demo aanvragen