BRK Ontsluiten in Geoweb

De AKR is sinds 1 januari 2016 niet meer beschikbaar, het voldoet niet aan de standaarden van het stelsel van basisregistraties. De Basisregistratie Kadaster (BRK) is daarvoor in de plaats gekomen, het nieuwe (verplichte) product voor massale informatieverstrekking van het Kadaster. Handig, want zo delen we de standaard in kadastrale data. Maar hoe ontsluit je de BRK in GeoWeb? En hoe doe je dat op een slimme manier, waarbij je ook koppelingen maakt met andere basisregistraties en data?

Actuelere informatie en zelf bepalen welke gegevens je opneemt
De BRK bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten. Het voordeel van de BRK t.o.v. AKR is dat gegevens nog actueler zijn, mutaties staan dagelijks klaar. Bovendien kun jezelf bepalen welke gegevens je opneemt in je (vastgoed) informatiesysteem en wanneer.

Complex schema
De BRK bestaat uit complexe meervoudige relaties, die mits goed benut een schat aan informatie bevatten. Kadastrale gegevens over het perceel natuurlijk, maar ook gegevens van de woning, eigenaren, koopsom en koopjaar. Daarnaast zijn er ook handige koppelingen met bijvoorbeeld de BAG, zo blijven de persoonsgegevens up-to-date. Door GeoWeb in te zetten voor de BRK is het makkelijk om snel inzicht te krijgen in iemands onroerend goed of juist alle rechthebbenden van bijvoorbeeld een appartementencomplex.

Voorbeelden van gebruik
Gegevens uit de BRK worden op verschillende manieren gebruikt, bijvoorbeeld door gemeenten voor de jaarlijkse WOZ beschikking. Of bij een aanvraag van een uitkering, om te achterhalen of iemand onroerend goed op zijn naam heeft staan. Het Perceel Rapport is een handig middel om snel en overzichtelijk een document over een betreffend perceel te delen. Provincies gebruiken de BRK bij het beheer van wegen en bij het plannen van nieuwe tracés. Maar er is nog zoveel meer mogelijk door de BRK te ontsluiten in GeoWeb en slimme koppelingen te maken.

BRK slim gebruiken en koppelen met andere data in GeoWeb
GeoWeb is een softwareproduct dat (big) data aan geografische kaarten toevoegt. Een kaart is een overzichtelijk middel om informatie te presenteren. Daarom is GeoWeb ook zo geschikt om kadastrale gegevens te visualiseren en te koppelen met gegevens uit andere basisregistraties. Denk aan RO, BAG, maar ook eigen data zoals kabels en leidingen, waterlopen, waterhoogtes, geluidszones, risicokaarten et cetera.

GeoWeb biedt door het koppelen van data (visueel) overzicht en inzichten die van belang zijn bijvoorbeeld bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Of bij het verlenen en handhaven van vergunningen of als het gaat om veiligheid bij calamiteiten.  Bekijk onze cases om hier een goed beeld van te vormen.

BRK in GeoWeb?
Bent u op zoek naar een slimme manier om de BRK in uw GeoWeb-omgeving te kunnen gebruiken? Of zoekt u misschien technisch ondersteuning bij de implementatie van de BRK in GeoWeb? Sweco kan u daarbij helpen. Wij hebben inmiddels voor meerdere klanten de BRK ontsloten in GeoWeb. Neem contact op met Marcel Steenis voor meer informatie of een (vrijblijvend) gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wilt u eerst vrijblijvend kennismaken met GeoWeb? Vraag dan de gratis demolicentie aan.

Gratis demo aanvragen