Gemeente Renkum: “Medewerkers kunnen via GeoWeb zelf de BRK raadplegen”

De kadastrale gegevens uit de BRK zijn essentieel voor een groot aantal gemeentelijke taken. De gemeente Renkum kiest er daarom voor de BRK met GeoWeb toegankelijk te maken. “De grote toegevoegde waarde daarvan is dat medewerkers zelf hun informatie kunnen opvragen, en wij als beheerders niet langer een doorgeefluik hoeven te zijn”, vertelt Rob Houthuijzen, beheerder ICT/GIS. Een kijkje in de keuken van een van de eerste gemeenten die de BRK op deze manier ontsluiten.

De Basisregistratie Kadaster (BRK)
De BRK maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en komt in de plaats van twee andere kadasterregistraties, waaronder de AKR die sinds 1 januari 2016 niet meer beschikbaar is. De BRK bevat informatie die gemeenten onder andere gebruiken voor het bijwerken van hun WOZ-, eigendommen- en WKPB-administratie. Zo is in de BRK alle informatie opgenomen over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.

Kunnen vertrouwen op je informatie
“Voor ons is overgang naar de BRK een belangrijke ontwikkeling”, vertelt Houthuijzen. “Het is heel prettig als je ervan uit kan gaan dat de informatie waar je mee werkt, actueel is en meerdere malen per dag wordt gesynchroniseerd met het kadaster. We werken in feite dus met dezelfde info als het kadaster. Dat geeft vertrouwen. Het is een grote verbetering met de oude situatie waarbij het wel eens voorkwam dat het doorvoeren van mutaties een maand of langer duurde en je dus nooit wist of je wel over actuele informatie beschikte. Een ander voordeel is dat er ook veel meer informatie beschikbaar is. Zo kunnen we in de nieuwe situatie veel dieper doorklikken, en bijvoorbeeld ook de appartementsrechten raadplegen op percelen.”

Medewerkers kunnen zelf aan de slag
Gemeentes maken zeer veel gebruik van de kadastergegevens. Zelfs bij een relatief kleine gemeente als Renkum zijn er vaak tientallen bevragingen per dag door diverse mensen in de organisatie. “Daar wil je het liefste niet tussen zitten”, legt Houthuijzen uit. “De grootste toegevoegde waarde van GeoWeb voor ons is dan ook dat we erin slagen de informatie op zo’n manier beschikbaar te maken dat de gemiddelde gebruiker er zelf mee aan de slag kan.”

De kadastrale gegevens worden in een viewer gevisualiseerd en kunnen gekoppeld worden aan gegevens uit andere basisregistraties, of aan andere data van de gemeente. Door de visuele weergave op een kaart kunnen gebruikers hun benodigde informatie makkelijker raadplegen.

Kadastrale gegevens vertalen in ‘hapklare brokken’
“Maar voordat wij zover waren, moest er wel nog het een en ander gebeuren”, licht Houthuijzen toe. “Alle BRK-gegevens die wij krijgen vanuit het Kadaster, worden in onze basisregistratiedatabase opgenomen. Die database kan ik als beheerder raadplegen. Maar voor de gewone gebruiker is dat niet aan te raden. Daarvoor zijn er gewoonweg te veel gegevens beschikbaar.”

“Om de gegevens voor de veel voorkomende taken van onze collega’s makkelijk bruikbaar te maken was een vertaalslag nodig van het kadaster-datamodel naar iets wat je zou kunnen beschrijven als ‘hapklare brokken’”, vervolgt Houthuijzen. “Dat was een iteratief proces waarbij wij steeds de relatie moesten zoeken tussen het originele datamodel van het kadaster en datgene wat onze gebruikers nodig hebben. Dat is een flinke klus geweest waarbij we nauw hebben samengewerkt met Sweco.”

Een bruikbare oplossing, ook voor andere gemeenten
“Die vertaalslag is onvermijdelijk geweest”, denkt Houthuijzen. “Simpelweg omdat er, voor zover ik weet, geen andere organisaties zijn die dit al op deze manier hebben doorgewerkt.” Toch denkt hij dat veel gemeenten met precies dezelfde vraagstukken worstelen. “Ik vermoed daarom ook dat andere gemeenten veel baat kunnen hebben bij de GeoWeb-oplossing die wij samen met Sweco hebben ontwikkeld.”

Er moeten nog aanpassingen worden gedaan, en de kruisverwijzingen met het datamodel moeten nog worden geperfectioneerd, weet Houthuijzen. Maar over het resultaat is hij tevreden. “Onze oplossing is nog niet officieel opengesteld. Het wachten is nog op de overgang naar html5 en een aantal huisstijlelementen. Maar ik weet nu al dat we van een grote verbetering kunnen spreken. En met de oplossing, zoals hij is, heb ik nu al een hoop blije collega’s.”

Meer weten?
Vindt u het voorbeeld van gemeente Renkum interessant, en bent u ook op zoek naar een slimme manier om de BRK in uw GeoWeb-omgeving te kunnen gebruiken? Of zoekt u misschien technisch ondersteuning bij de implementatie van de BRK in GeoWeb? Sweco kan u daarbij helpen. Wij hebben inmiddels voor meerdere klanten de BRK ontsloten in GeoWeb. Neem contact op met Marcel Steenis voor meer informatie of een (vrijblijvend) gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wilt u eerst vrijblijvend kennismaken met GeoWeb? Vraag dan de gratis demolicentie aan.

Gratis demo aanvragen